Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News legger regjeringen opp til å øke oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett sammenlignet med budsjettforslaget i høst.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem klokken 10.45 onsdag.

Ifølge nyhetsbyårets opplysninger vil det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet bli på 205,6 milliarder kroner i år.  I det opprinnelige budsjettforslaget i høst var det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på 194 milliarder kroner. Dette ble senere justert opp til 195,2 milliarder kroner på grunn av det såkalte asyltillegget.

Langt under handlingsregelen

Etter det DN kjenner til legger regjeringen opp til å bruke 2,8 prosent av midlene i Oljefondet ved inngangen til året.

Den såkalte handlingsregelen åpner for at oljepengebruken over tid kan være på fire prosent av midlene i fondet. Fire prosent er anslaget på fondets langsiktige avkastning og dersom man ikke bruker mer enn dette vil man unngå å tappe midler fra fondet.

I budsjettforslaget i oktober ifjor var også oljepengebruken 2,8 prosent av anslått verdi av oljefondet ved inngangen til 2016. 

Høyere budsjettimpuls

Selv om oljepengebruken ligger langt under det handlingsregelen åpner for, forteller det imidlertid lite om hvordan budsjettet påvirker norsk økonomi.

Den økte oljepengebruken fører nemlig til at budsjettimpulsen, som er et mål på hvordan budsjettet påvirker innenlandsk etterspørsel (endring i oljepengebruk delt på trend-bnp), øker til 1,1 prosent, ifølge Bloomberg News.

Dette er en markert økning fra 0,7 prosent i det opprinnelige budsjettforslaget fra i høst. Siden 2001 har budsjettimpulsen i gjennomsnitt vært på 0,3 prosent.

Lavere inntekter

Den økte oljepengebruken skyldes ifølge NTB lavere skatte- og avgiftsinntekter, reduserte utbytter og økte utgifter til innvandring og integrering samt nye tiltak mot arbeidsledighet.

Lavere utgifter i folketrygden bidrar på sin side til å redusere underskuddet, ifølge NTB.

Venter lavere vekst

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett justerer regjeringen anslaget for veksten i fastlands-bnp i år til 1,0 prosent fra 1,8 prosent i budsjettforslaget fra oktober ifjor, melder Bloomberg News.

Neste års vekstanslag kuttes til 1,7 prosent fra 2,1 prosent i forslaget i høst.

Regjeringen øker også anslaget på ledigheten i år og neste år.

I høst så regjeringen for seg at ledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (aku) ville nå en topp på 4,5 prosent i gjennomsnitt i år og falle tilbake til 4,2 prosent neste år.

Nå venter regjeringen en ledighetstopp på 4,7 prosent i år og at den faller til 4,6 prosent neste år, ifølge Bloomberg News.

Regjeringen anslår en oljepris på 346 kroner per fat for 2016, melder Bloomberg. For 2017 legges det til grunn en oljepris på  396 kroner per fat. I oktober var anslagene henholdvis 440 kroner per fat og 474 kroner per fat.

I skrivende stund er oljeprisen prisen 371 kroner per fat (45 dollar).

Følg DNs direkterapport: Alt om revidert nasjonalbudsjett

Følg markedene med DN Investor

Les også:

Sjeføkonom: Tallene er «himla mye høyere» enn målet

Flyselskapet hans håver inn penger - igjen

Matvarer bidrar til «kraftig» prisoppgang

Se DNtv:

Her har de aldri har lagd mer bunadssølv enn nå
Mens mange bedrifter på Vestlandet sier opp folk har familiebedriften Sylvsmidja på Voss ansatt flere nye gullsmeder det siste året. Også de nye nordmennene i Oslo har begynt å gå med bunad, forteller sølvsmed Trond Johansen.
01:31
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.