Finansminister Siv Jensen (Frp) mener utviklingen i to markeder er svært avgjørende for økonomien fremover.

Under presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett tirsdag kom det frem at Finansdepartementet nå følger spesielt nøye med på arbeidsmarkedet og boligmarkedet.

- Vi har en utfordring knyttet til det høye nivået på boligpriser og husholdningenes gjeld. Selv om presset i økonomien har avtatt noe fortsetter boligprisene å vokse, og husholdningenes gjeld vokser fortsatt mer enn inntektene, sier Jensen.

- Kombinasjonen av høy boligpris og høy gjeld utgjør en fare for den finansielle stabiliteten. Og et eventuelt fall i boligprisene kan føre til en generell nedgang i husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester. Bedriftenes produksjon, lønnsomhet og evne til å betale gjeld kan da svekkes og ledigheten vil da kunne øke, sier hun.

Fire statsråder samarbeider om en boligmelding som skal legges frem før sommeren.

- Er det mulig å finne noe som kan stagge boligprisveksten på kort sikt?

- Det er jo nettopp det vi sitter og går nærmere igjennom. Vi har Finanstilsynets forslag ute på høring, og vi ser på hvilke tilbudsside-tiltak som kan iverksettes for å på sikt få boligbyggingen opp til en lavere pris. Det er jo den ubalansen som har oppstått over lang tid som er årsaken til det vi nå ser. Kortsiktige svar på det, tror jeg ikke man skal prøve å påberope seg. Men å få boligmarkedet i bedre balanse over tid er viktig, sier finansministeren.

- Vanskelig å anslå

Regjeringen oppdaterer anslaget for arbeidsledigheten for 2015 fra 3,6 til 4 prosent fra budsjettet ble lagt frem i høst til i dag. Jensen understreker at det er store regionale forskjeller, og at områder der ledigheten har steget mye startet fra et veldig lavt nivå.

- Rogaland er nå nær samme nivå som resten av landet har vært tidligere, sier hun.

Finansdepartementet regner ikke med at ledigheten vil stige til et høyere nivå etter dette.

- Det er veldig vanskelig å gi eksakte anslag på hvordan ledigheten vil utvikle seg. Jeg vil gjenta at vi er klare for å komme med tiltak ved behov, sier Jensen.

Blant annet vil utviklingen i arbeidsinnvandringen bli avgjørende.

- Lavere vekst i norsk økonomi kan føre til at tilstrømmingen av arbeidsinnvandrere avtar fremover, og at enkelte av de som er her nå reiser tilbake. Det kan dempe utslagene i arbeidsledigeten. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i arbeidsinnvandring, men vi har allerede sett at innvandringene har avtatt, sier hun.

- Ekspansivt

Finansminister Siv Jensen avviser både de som mener at hun kunne tatt litt hardere i, og de som mener at hun bruker for mye penger i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi har et ekspansivt budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Derfor har vi fulgt budsjettimpulsen fra i høst, som gir oss noe mer handlingsrom - blant annet til å styrke kommunenes økonomi, sier Jensen til DN.

Bruken av oljepenger ligger godt under handingsregelen på fire prosent.

- Holdes du i ørene av Høyre?

- Vi er enige om hva som er riktig å gjøre i den situasjonen norsk økonomi nå står overfor. Vi varslet i høst at norsk økonomi går inn i en omstilling der det var behov for bruke noe penger for å møte de utfordringene, og det gjør vi også i revidert budsjett, sier hun.

- Helt gal medisin

- Mange mener du kunne brukt mer?

- Da vil la frem budsjettet i høst var det mange som påsto at det var for ekspansivt, at vi brukte for mye penger. Men det stilnet ganske fort når man så at den økonomiske situasjonen var slik som den var. Det var også noen som mente at vi brukte for lite, og det var vel et tegn på at vi la oss på et treffsikkert nivå. Det samme vil det sikkert være nå, sier hun.

- Jeg har lyst til å minne om at det går tregere i norsk økonomi. Vi har utfordringer, og de som mener at vi nå skulle strammet inn, kommer med helt gal medisin i forhold til de utfordringer som norsk næringsliv står overfor, sier hun.

Les også:

Eks-sentralbanksjefens råd: To forhold vil avsløre hvor godt det vil gå med norsk økonomi

Les mer om revidert nasjonalbudsjett:

- Ikke feigt, men heller ikke modig

- Norsk økonomi må være best mulig forberedt

- Viser motvinden vi har på andre områder i økonomien

- Det er rom for å bruke ekstremt mye mer oljepenger

Siv Jensen øker oljepengebruken

- Litt oppsiktsvekkende at vi får et såpass kraftig hopp

Jensen: 1,1 milliarder ekstra til kommunene

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.