1. november 2020 ble det frislipp av drosjeløyver. Solberg-regjeringen fjernet behovsprøvingen som frem til da begrenset antallet aktører i markedet. Hensikten var å la markedet styre drosjenæringen.

Antallet løyver i Oslo er siden økt fra 1570 til 5197 og i hele landet fra 7151 til 18.215,