- De som tjener veldig godt er sjelden veldig syke. Og jeg synes ikke det er så veldig dramatisk at de som tjener over 6G ikke får full lønn under sykdom, sier sykelønnsforsker Simen Markussen ved Frischsenteret til DN.no.

Han går inn for at sykelønnen bør kuttes for å få ned sykefraværet: Foreslår 70 prosent sykelønn

Siviløkonomene og Norges Juristforbund oppfordrer nå arbeidstakere til å gå gjennom ordningen de har med sin arbeidsgiver.

Henholdsvis 85,9 og 80 prosent av deres medlemmer i privat sektor har en lønn over 6G, som utgjør 437.286 kroner.

Og 3 av 10 jurister i privat sektor oppgir at de ikke vet hva slags sykelønnsordning de har. Det er bekymringsfullt, mener foreningene.

Arbeidsgivere under press
- I media fremstilles det som om det er full lønn under sykdom for alle. Dette bildet bør nyanseres, sier administrerende direktør Elisabeth Kristensen i Siviløkonomene.

Hun og generalsekretær Magne Skram Hegerberg i Norges Juristforbund står fast på budskapet om å sjekke arbeidsavtalen nøye. De peker på at dette er ekstra viktig nå, siden flere arbeidsgivere er under press for å få ned sykefraværet.

- Sykdom er en belastning i seg selv, og da er det viktig at økonomiske forhold ikke blir en ufrivillig merbelastning, sier Kristensen.

 

Staten dekker bare inntil 6G i sykelønn. Er ikke kompensasjon som sikrer full lønn under sykdom avtalt gjennom avtale, personalhåndbok, kontrakt eller lignende, risikerer man å havne i en alvorlig økonomisk situasjon ved langvarig sykdom. Det samme gjelder ved jobb-bytte for erfarne arbeidstakere.

Eventuelt bør den enkelte vurdere individuelle forsikringer som kompenserer for tapt arbeidsfortjeneste.

Bekymret for akademikere
- Blant de med høyere utdanning er det mange som etter noen år i arbeidslivet har en inntekt som overstiger 6G, sier Magne Skram Hegerberg.

Han mener at dette gjør det relevant å peke på hvordan regelverket for sykelønn slår ut for akademikergrupper.

Men høytlønte som blir syke er ikke det som bekymrer sykelønnsforsker Simen Markussen mest:

- Hvis man tjener tre millioner i året har man mulighet til å planlegge inntektene og utgiftene sine, sier han.

- Men 6G utgjør ikke mer enn litt over 430.000 kroner?

- Det stemmer, men så lenge man får dekket så mye i sykelønn, bør man klare seg bra uansett. Da er det ikke noe synd på dem, bemerker Markussen.

Han peker også på at mange arbeidsgivere sikrer sine ansatte full lønn ved sykdom. Det kan forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for Samfunnsforskning (ISS) bekrefte.

- I 2003 gjorde vi en undersøkelse som viste at 39 prosent av bedriftene med mer enn 10 ansatte betalte mellomlegget ved sykdom, slik at man ble sikret full lønn. Vi har ikke grunn til å tro at dette er særlig annerledes i dag, sier han til DN.no.

Han presiserer at det ikke er klart hvor mange ansatte i de aktuelle virksomhetene som ble omfattet av ordningen.

Siden denne praksisen er mer utbredt i større virksomheter, vil det være omtrent 50 prosent av arbeidstakerne som får tilbud om dette. Men alle disse tjener jo ikke mer enn 6G, understreker Harald Dale-Olsen.

Store bransjeforskjeller
Han opplyser også at forskjellen var stor mellom ulike sektorer:

- Innen finans var det for eksempel over halvparten av bedriftene som sikret full lønn, mens det bare var rundt 15 prosent innen bygg og anlegg som gjorde det, forklarer han.



 

Dale-Olsen sier det er naturlig at andre goder enn ren lønn blir kuttet av arbeidsgivere i dårlige tider, og han forstår Siviløkonomene og Juristforbundets bekymringer:

- Men selv i dårlige tider trenger arbeidsgivere dyktige ansatte, og for å sikre seg disse er det ikke dumt å lokke med god lønn og attraktive frynsegoder. Men det er ingen selvfølge med full lønn under sykdom - det må ansatte være oppmerksomme på, sier forsker Harald Dale-Olsen.

Les også:
Derfor vil sykefraværet gå ned
- Kutt i sykelønnen vil redusere fraværet



  • Arbeidsgiver er pliktig til å betale full lønn under sykdom de første 16 dagene.
  • Etter 16 dager overtar staten ansvaret for å kompensere arbeidstaker for bortfallet av arbeidsinntekt på grunn av sykdom.
  • Egne regler gjelder for kronikere, selvstendig næringsdrivende og personer som ikke har krav på sykepenger på grunn av manglende arbeid eller personinntekt.
  • Staten kompenserer inntekter opp til 6G - 437.286 kroner - i inntil 52 uker.

Les mer om sykepenger på Navs nettsider(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.