I et notat revisorselskapet Ernst & Young skrev etter å ha gjort vurderinger rundt Senter for nordområdelogistikk i 2010, bemerkes det at stiftelsen kan anses å gi økonomiske fordeler for menneskene bak.

Revisorselskapet ble i 2010 hyret inn for å vurdere skatte- og avgiftsmessige hensyn og gjøre vurderinger knyttet til organiseringen av stiftelsen.

I et notat Dagbladet har fått tilgang til, skriver selskapet at deres oppfatning er at stiftelsen «vil kunne bli ansett som å ha et formål om økonomisk fordel for andre, herunder gruppene som står bak stiftelsen (Tschudi Shipping)».

Stiftelsens forskningsarbeid kan bli ansett å «gi økonomiske fordeler for deltakerne, herunder Tschudi Shipping, i forhold til at det utvikles direkte løsninger for økt shippingvirksomhet med påfølgende økt inntjening», heter det i notatet.

UD bevilget i 2008 seks millioner kroner til Senter for nordområdelogistikk, et prosjekt som Støres venn Felix Tschudi var sterkt involvert i.

Støre hevder at han forholdt seg til en søknad som kom fra Norges Rederiforbund, og at det overhodet ikke var snakk om tildeling av penger til en barndomsvenn. Han holder fast ved det han mente i 2008 om at en vurdering av egen habilitet ikke var nødvendig.

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Frps Anders Anundsen, sier det overrasker ham at Støre er så sikker i sin sak.

– Jeg synes skråsikkerheten til utenriksministeren i denne saken er underlig og overraskende. Dette notatet forsterker kritikken av at han ikke fikk sin habilitet vurdert, sier han.

Les også: Flere avsløringer om Støre og Tschudi

Tschudi-konkurrent reagerer på utdeling av UD-midler<b>Ga UD-millioner til Støre-bekjents stiftelse</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.