Vi opplever en ny smitte- og innleggelsesbølge. Det er usikkerhet om virkningen av omikron-varianten. Det er naturlig at mange er bekymret, ikke bare for viruset, men også for arbeidsplassen.

På det aller meste sto 400.000 arbeidstagere med redusert inntekt på grunn av permittering eller ledighet i fjor.