Selv tolv år etter at den store pensjonsreformen trådte i kraft, lever ordningen med pensjonistlønn i offentlig sektor i beste velgående. Personer med offentlig alderspensjon kan som hovedregel ikke kombinere alderspensjon med lønnet arbeid i offentlig sektor. Unntaket er hvis en kun mottar pensjonistlønn, 233 kroner per time.