Det er sterk vekst i norsk økonomi nå, og vi har klart oss godt gjennom koronakrisen. Trepartssamarbeidet og en tverrpolitisk innsats har sikret at vi har gjennomført tiltak som gjør at etterspørselen er til stede når vi nå åpner opp.