Christine B. Meyer

Professor ved Norges Handelshøyskole

Kronikk: Tenk i nytt også i høyden, riv beslutningspyramidene

Tverrfaglige utviklingsteam er bra, men det hjelper ikke med raskt og godt utviklingsarbeid dersom det stanser opp i beslutningspyramiden.

Publisert: Oppdatert:

De som til slutt skal fatte beslutninger, gjør det på for tynt grunnlag, skriver artikkelforfatteren.
De som til slutt skal fatte beslutninger, gjør det på for tynt grunnlag, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Feodora Chiosea/Getty Images/iStockphoto)