Øystein Dørum

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Kampen mot tidevannet

Arbeid kan berge velferden. Da må flere bytte deltid mot heltid. De utenfor må få komme inn og de innenfor må bli værende.

Publisert: Oppdatert:

Sett bort fra våre naturressurser er det inntektene fra dem i jobb som betaler for dem som ikke jobber. Ifølge regjeringens perspektivmelding vil 15 prosent flere timeverk per innbygger i arbeidsfør alder tette hele det fremtidige finansieringsgapet.
Sett bort fra våre naturressurser er det inntektene fra dem i jobb som betaler for dem som ikke jobber. Ifølge regjeringens perspektivmelding vil 15 prosent flere timeverk per innbygger i arbeidsfør alder tette hele det fremtidige finansieringsgapet.