Ordet kapitalisme har glidd inn som et altoppslukende navn på dagens økonomiske system. Kapitalisme er imidlertid et marxistisk ord, brukt for å beskrive et system der en elite kontrollerer produksjonsmidlene, og der elitens makt øker fordi kapitalen blir mer og mer konsentrert i monopoler.

I et kapitalistisk system er staten et redskap for eliten som eier bedriftene. Resten av befolkningen, som marxistene kaller arbeiderklassen, er ufrie og undertrykte.