Ledere i offentlig sektor er blitt introdusert til et nytt C-moment med den nye regjeringen. De skal ikke lenger bare sørge for at endringer blir gjennomført. Når endringene er blitt gjennomført, er det høy risiko for at de skal reverseres.

Hva gjør dette for motivasjonen for å ta fatt i komplekse endringer i offentlig sektor? Finnes det virkelig ikke bedre løsninger enn å reversere?

Den nye regjeringen bryter på mange måter med det som har vært normen i det demokratiske landskapet.