Norske kvinner taper systematisk i lønn på å få barn, mens menn taper lite eller ingenting. Det viser en fersk doktoravhandling fra forsker Sara Cools ved Handelshøyskolen BI og ESOP.

- Det er synd at det er slik. Men jeg kan forstå det, sier Carianne Bang til DN.no.

Hun er mamma til lille Victor på 3,5 måneder, og er på trilletur i Nydalen i Oslo.

Kvinner straffes
Bang blir overrasket når hun hører at kvinners timelønn reduseres med i snitt 1,2 - 4,9 prosent når de får sitt første barn, slik den ferske doktoravhandlingen viser.

Det er kvinner med høy utdannelse og kvinner som jobber full tid i privat sektor som får det største fallet i lønn.

- Vi finner at kvinner får en lønnsstraff når de får barn. Dette droppet i timelønn skjer igjen når de får flere barn, forteller Sara Cools til DN.no.

Kvinners lønn reduseres med opp til 4,9 prosent når de får barn, sier Sara Cools, post.doc ved Handelshøyskolen BI.
Kvinners lønn reduseres med opp til 4,9 prosent når de får barn, sier Sara Cools, post.doc ved Handelshøyskolen BI. (Foto: Per Thrana)

Hun har skrevet avhandlingen "Having it all. How children affect work and wages of men and women" og disputerte med den fredag 22. februar.

Forskerne* (se notis nederst i saken) har sett på effekten av det å få barn på kvinner og menns timelønn, arbeidstid og årslønn.

- Det som overrasket meg mest var at vi gjennomgående ser at det å få barn alltid har en effekt for kvinnen, men nesten aldri for mannen. Jeg hadde ventet en noe større påvirkning på menn, sier Cools.

BI-forskerne har sett på hvordan pappapermen påvirker menns lønn, men finner ingen effekt på timelønnen. Cools åpner imidlertid for at kan bli noe annerledes når pappapermen får flere år på baken.

Fødselspermisjonen forklarer bare litt
Av metodiske årsaker har forskerne undersøkt hvordan det å få barn nummer tre påvirker arbeidstid og årslønn.

I gjennomsnitt faller årslønnen hos kvinner som får sitt tredje barn med mellom 15 og 20 prosent. Samtidig reduseres antallet som jobber full tid med 13 prosentpoeng.

- Det er ikke kostnadsfritt å få barn, og det er kvinnen som tar kostnaden, sier Cools.

Tidligere forskning har også vist at fødsler slår inn i kvinners lønn. Ifølge en studie Pål Schøne og Inés Hardoy ved Institutt for samfunnsforskning gjorde i 2008 taper kvinner rundt ett års lønnsutvikling per barn de setter til verden.

Likelønnskommisjonen kom frem til at omtrent en tredel av lønnsgapet mellom kjønnene kan knyttes til barnefødsler.

- Fallet i kvinners lønn og inntekt er varig, og dette er noe hun drar med seg til pensjonen, sier Cools.

- Det skjer noe med karrieren
Mens effekten på årslønn i stor grad kan knyttes til en reduksjon i arbeidstid, er det ingen slik sammenheng som forklarer hvorfor kvinners timelønn faller når de får barn.

Selve fødselspermisjonen forklarer noe, men er på langt nær hele årsaken til at kvinner taper lønnsmessig når de får barn.

- Reduksjonen i lønn synes å henge sammen med at det skjer noe med karrieren. Kvinnens karriere utvikler seg trolig ikke slik den ellers ville gjort når hun får barn, forklarer Cools.

Akkurat hva som skjer med karrieren er vanskelig å si, men Cools ser for seg flere scenarier:

 • At kvinner i større grad blir i eller skifter til tryggere jobber med lavere lønn når de får barn.
  - Lønnsstraffen er lavere for dem som i utgangspunktet jobber i offentlig sektor, forklarer Cools.
 • Går glipp av karrieremuligheter/ forfremmelser.
  - Man blir kanskje i mindre grad vurdert til spennende prosjekter, forfremmelser eller andre karrierefremmende muligheter, sier Cools.
 • Går glipp av individuell lønnsforhøyelse mens de er ute i permisjon.
 • Kvinnen endrer selv syn på og ønsker for karrieren.
  - Man er kanskje mindre på hugget karrieremessig, ikke minst fordi sosiologiske studier viser at det gjerne er mannens karriere som har forrang i familien, sier Cools.
 • Å ta lengre permisjon ulønnet kan være negativt for karrieren. Det samme kan det være å redusere arbeidstiden.
  - Du blir antagelig ingen karrierevinner av å jobbe deltid, sier Cools.

Bang kjenner seg igjen i noe av dette. Hun mener at at det å få barn har endret mye ved hennes ønsker og ambisjoner for jobb.

- Jeg er anestesisykepleier, og har tenkt på å jobbe i utlandet eller på helikopter. Nå er det ikke så viktig lenger, mine ønsker og ambisjoner er skjøvet til side, sier hun og titter ned på lille Victor i vognen.

- Jeg gleder meg til å jobbe igjen, men det blir kanskje slik at man ikke tar på seg de største vervene eller oppgavene. Man vil heller hjem, sier Bang til DN.no.

Sterkt kritisk
Interesseorganisasjonen YS er sterkt kritisk til at kvinner skal tape økonomisk på å få barn.

- Lønnstapet bør kompenseres på en eller annen måte, mener Helles Stensbak, sjeføkonom i YS.

Cools håper politikerne legger merke til lønnsforskjellene som oppstår når kvinner får barn.

Les hvordan YS mener kvinner skal kompenseres for lønnstapet: - Kvinner bør ikke tape på å få barn

- Det er et uttalt samfunnsøkonomisk ønske at folk får barn i Norge, og da er det grunn til å undres over at det er kvinner som betaler for det godet barn er for samfunnet, sier Cools til DN.no.* Flere av artiklene i avhandlingen har medforfattere: Marte Strøm (ESOP, UiO), Jon Fiva (BI) og Lars Kirkebøen (SSB).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.