Privat eller offentlig levert velferd blir trolig det viktigste valgkamptemaet. Høyre går til valg på å bruke private kommersielle aktører til å levere offentlig finansierte velferdstjenester. De sier det er for å forsvare den norske velferdsmodellen. Ser man nærmere på det private velferdsmarkedet er det i så fall også et forsvar for privat monopol- og grunnrenteprofitt.