Norske fondskunder har  fått øynene opp for indeksfond, viser statistikken fra Verdipapirfondenes Forening (VFF).  Fra januar til april har det blitt åpnet 10 000 nye kundeforhold i de 30 indeksfondene som tilbys av norske forvaltere (se tabell nederst i saken).

Fikk kritikk
Den største økningen har kommet i indeksfondet DNB Global Indeks med en økning på 1000 nye kundeforhold hver måned i 2015.  Noen av kundene har nok kommet fra folkefondet DNB Norge etter kritikken fondet høstet fra Finanstilsynet i mars.

Finanstilsynet ba DNB om å kutte honorarene og øke den aktive forvaltningen i fondet. Årsak: fondet minner mer om et indeksfond enn et aktivt forvaltet fond. Indeksfond har vanligvis et honorar på rundt 0,2-0,3 prosent årlig. DNB Norge hadde 1,8 prosent. Første gang FInanstilsynet løftet pekefingeren mot DNB Norge var i 2007, men først 1.mai i år ble forvaltningshonoraret satt ned - til 1,4 prosent.

Ekstraregning på 690 mill. dnPlus (+)

To little, to late
Det er fortsatt for mye, ifølge administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning. KLP er den største leverandøren  av indeksfond i det norske markedet.

– Det høyeste forvaltningshonoraret du bør være villig til å betale er 1,3 prosent. Flertallet av norske fond tar seg bedre betalt enn det, sier Gundersen.  Men legger til: – Vi har tro på at aktiv forvaltning er mulig, men folk har altfor mye av sparingen i slike fond. Det er uklokt. Det er en stor sjanse for at du plukker en forvalter som ikke klarer å levere meravkastning, sier Gulbrandsen.

  Så lite bør du betale for aksjefond

Bør velge indeksfond
Gulbrandsen anbefaler sparere å ha kun en andel på rundt 20 prosent av sparingen i aktive fond, og resten i indeksfond.

Indeksfond ligger langt lavere i årlige honorarer, fra 0,2 -0,5 prosent. Det setter flere og flere fondssparere pris på. I løpet av årets fire første måneder er nær to av ti aksjefondskroner plassert i indeksfond fremfor aktive aksjefond, ifølge VFF.

Bernt Bangstad i Aksjonærforeningen sier at det sikkert finnes dyktige fondsforvaltere som klarer å prestere bedre enn snittet «nå og da».

– Vi mener det er smart å spare i aksjefond, men inngangen bør være å investere i indeksfond, og så kan man vurdere om man vil betale fire-fem ganger mer i et aktivt fond. I dag er det det dyre produktet som selges og markedsføres først, sier han.

Rømmer Skagen
Skagen er den mest kjente aktive fondsforvalteren med en strategi som går på å finne de selskapene som ingen andre liker, men som har en mulighet til å gi god avkastning. Strategien har gitt kundene god avkastning over mange år, men de siste par årene har den ikke gitt like godt uttelling. Det har fått kundene til å flytte pengene sine.

Milliarder forlater Skagen  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.