Samtidig vil partiet reversere regjeringens kutt i formuesskatten, innføre en aktivitetsskatt på finanssektoren og øke skatten på aksjeutbytte.

– Vårt hovedpoeng er at vi ønsker å ha et skatteopplegg som har en klarere fordelingsprofil enn regjeringen har, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Skattelettelsene bør komme folk med vanlige, greie inntekter til gode. Det er det rom for, og det gir mest effekt i økonomien på kort sikt, understreker han.

Sp mener selv partiets skatteopplegg innebærer målrettede lettelser for personer med lav inntekt, pendlere og næringsdrivende rundt om i landet.

Det alternative budsjettet legges fram onsdag.

Støtter trinnskatt

Senterpartiet støtter i grove trekk regjeringens forslag om en ny såkalt trinnskatt på inntekt, men tar noen grep for å gjøre systemet mer progressivt. Det gjøres ved at prosentsatsen for de med lavest inntekt, reduseres.

Beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort for Sp, viser at rundt 2,9 millioner nordmenn som tjener mindre enn 500.000, vil få totalt 1,15 milliarder kroner i skattekutt.

Mens regjeringen foreslår å senke både skatt for personer og bedrifter fra 27 til 25 prosent neste år, nøyer Sp seg med å senke personskatten til 26 prosent.

Samtidig reduseres satsen på det øverste nivået i trinnskatten fra 13,7 til 13,3 prosent, noe som betyr at høyeste marginalskatt, inkludert arbeidsgiveravgift, øker med 0,4 prosent fra i år.

På inntektssiden vil Sp innføre en aktivitetsskatt på finanssektoren som årlig vil innbringe 8,5 milliarder kroner i helårseffekt. Næringen selv advarer mot økte renter og dermed økte utgifter for forbrukerne.

– Vi mener rentene er så lave og konkurransen så hard at dette ikke kommer til å ramme sluttbruker, sier Vedum.

Målrettede grep

Samtidig tar Sp til orde for flere målrettede skattegrep mot grupper partiet mener har behov for en håndsrekning.

– Vi ønsker å bruke skattepolitikken mer aktivt og målrettet i næringspolitikken. Det er selvsagt bra med brede skattegrunnlag, men man må også se på særutfordringer en del næringer har, sier Vedum.

Sp øker satsen i minstefradraget for lønnstakere fra 43 til 47 prosent og øker samtidig den øvre grensen i minstefradraget til 94.000 kroner.

Partiet øker personfradraget med 1.800 kroner sammenlignet med regjeringens forslag og øker dessuten det særskilte fradraget for Nord-Troms og Finnmark med 10.000 kroner til 25.500.

Sp lønnsjusterer det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for ulegitimerte utgifter til stell og pass av barn og øker særfradraget for enslige forsørgere ytterligere.

Samtidig økes minstefradraget i pensjonsinntekt så vel som satsen. Trygdeavgiften reduseres, både for fiske, fangst og barnepass, samt annen næringsinntekt.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Fristen nærmer seg for budsjettforhandlerne

 

630 millioner i skattelette til oljenæringen  

Snart bør hun stramme inn, mener ekspertene