Boligprisene steg med 1,5 prosent i april sammenliknet med mars, viser boligprisstatistikken som er utarbeidet av analysesbyrået Pöyry på vegne av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF).

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,9 prosent i forhold til mars.

Prisene er nå 8,5 prosent høyere enn i april 2011.

- Sterk etterspørsel
- Den årlige veksttakten har hatt en fallende kurve siden i fjor høst. De sterke apriltallene viser imidlertid et brudd med denne trenden. Prisveksten på 8,5 prosent siden april 2011, sett i sammenheng med en klar sesongjustert prisstigning, viser at boligmarkedet fortsatt preges av en sterk underliggende etterspørsel, sier nestleder Leif J. Laugen i EFF.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er nå 29.900 kroner.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris hittil i år er 5,7 prosent høyere enn snittprisen for hele 2011. Med uendrede priser resten av året blir veksten fra 2011 på 7,1 prosent.

Da finanskrisen kulminerte for drøyt tre år siden, i desember 2008, var kvadratmeterprisen 21.000 kroner. Dermed har prisene steget 42 prosent siden forrige bunn.

- Etterspørselen kan ha blitt ytterligere styrket av den noe overraskende rentenedsettelsen fra Norges Bank i midten av mars. Normalt betyr en rentenedsettelse på et kvart prosentpoeng lite for boligprisutviklingen, men sentralbankens kommunikasjon om at ekstraordinært lav rente må forventes i lang tid fremover, kan ha bidratt til å skape større optimisme blant boligkjøperne, sier Laugen.

Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene fra mars til april:

Tabeller: Sjekk boligprisene der du bor

Raske salg
April måned gjenspeiler høy etterspørsel etter boliger og lav formidlingstid.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i april var 27 dager. Det er 2 dager mer enn i mars, og 1 dag mindre enn i april 2011.

Formidlingstiden er definert som tiden fra siste gang en bolig ble annonsert for salg på Finn.no til den registreres som solgt.




I Oslo og Trondheim gikk gjennomsnittssalget unna på 16 dager.

Blant de største byene har Drammen sterkest oppgang med en gjennomsnittlig prisvekst på hele 9 prosent fra i fjor.

Få boliger - økt prispress
Nå ligger det 11.158 boliger på Finn.no, mot 11.043 foregående måned.

- Tilbudet av bruktboliger er fremdeles på et lavt nivå flere steder i landet, noe som bidrar til å øke prispresset i markedet. I og med at de aller fleste boligkjøperne også skal selge, kan økt optimisme gjøre at aktørene i større grad avventer salg i påvente at man finner et egnet kjøpsobjekt. Dermed flyttes balansen i markedet. Vi er fortsatt av den oppfatning at det vil komme økt utbud av objekter i mai og juni, noe som vil bidra til å dempe prispresset i markedet, slik vi har sett det tidligere år, sier Laugen.

Les også:
Sjekk boligprisene der du bor
Prisoppgang på borettslagleiligheter
- 30 kvadratmeter når du er 40 år er ikke så kult
Slik hjelper du barna inn i boligmarkedet
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.