Statoil har anbefalt å utsette investeringsbeslutningen i Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet etter regjeringens forslag om å skjerpe oljeskatten.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til ressursestimat og investeringsnivå på prosjektet, mener Statoil.

– I tillegg har regjeringen nylig foreslått å redusere friinntekten i petroleumsskatten, noe som reduserer attraktiviteten til fremtidige prosjekter, særlig for marginale felt og felt som krever ny infrastruktur. Dette gjør det nødvendig med en ny gjennomgang av Johan Castberg-prosjektet, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Usikkerhet
Det er varslet at statsstøtteregelverket vil bli benyttet for å legge til rette for ilandføring av olje og gass i nord, slik det ble gjort i Snøhvit-saken.

Dette er imidlertid ikke konkretisert og fremlagt som en del av forslaget som nå ligger til behandling i Stortinget. Støttetiltak vil kreve notifikasjon til og godkjenning av ESA, noe som innebærer betydelig usikkerhet for prosjektet, mener Statoil.

– De oppdaterte prosjektestimatene og den nye usikkerheten i de skattemessige rammebetingelsene gjør det nødvendig å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha for utbyggingsløsning, sier Michelsen.

Statoil borer nå fire letebrønner i området rundt Johan Castberg. Målet med disse brønnene er å påvise tilleggsressurser for å gjøre en utbygging mer robust.

Skatteomlegging dårlig mottatt
Regjeringen skjerpet skatten for olje- og gassbransjen i revidert nasjonalbudsjett gjennom endrede avskrivningsregler. Det kan gi en skatteøkning for oljeindustrien på 70 milliarder kroner fra 2013 til 2050 og gi norsk fastlandsindustri tilsvarende i skattelettelser.

Skatteomleggingen ble dårlig mottatt i oljenæringen. Statoil mener regjeringen rokker ved forutsigbarheten på sokkelen og anslår virkningen på selskapets kontantstrøm fra drift til 500 millioner kroner i 2013.

Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy sa 6. mai til Stavanger Aftenblad at omleggingen vil ramme marginale felt.

– Ifølge våre beregninger vil Ivar Aasen-feltet få redusert verdien med 39 prosent, mens reduksjonen for Johan Castberg-feltet blir 29 prosent og 12 prosent for Johan Sverdrup, sier han til avisen.

Johan Castberg-feltet ligger 240 kilometer nordvest for Hammerfest, i samme område som Goliat og Snøhvit, men lenger til havs. Feltet består av Skrugard-funnet fra 2011 og Havis som ble funnet i 2012. Foreløpige beregninger tyder på at det er mellom 400 og 600 millioner fat olje på feltet.

Ingen tidsfrist
Statoil har ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet vil bli utsatt, skriver TDN Finans.

- Det er ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge Johan Castberg blir utsatt, og vi må ta en ny gjennomgang av prosjektet først, sier han.

Norman vil ikke spekulere i lengden på utsettelsen, og viser til at Johan Castberg er et av de største funnene Statoil har gjort på norsk sokkel de seneste årene.

- Dette er et prosjekt som kan bidra til vekst i Nord-Norge som et av landets neste store petroleumsregioner og et prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi må nå gjøre en ny vurdering av prosjektet før vi kan ta en endelig investeringsbeslutning, sier han.

På spørsmål om statsstøtte i forbindelse med ilandføringen av olje og gass i nord, viser Norman til at det er Stortinget man bør henvende seg til, men at det foreløpig er tvil om rammebetingelsene for prosjektet som gjør at Statoil må avvente resultatet også herfra.

- Det er varslet av regjeringen vil benytte statsstøtteregelverket, men ikke konkretisert, sier Norman.

Les også: Besøk til ingen nytte for Helge Lund

<b>Regjeringen strammer inn skattereglene for oljebransjen</b>

<b>- Reiser spørsmål ved forutsigbarheten og stabiliteten</b>

- Regjeringen trenger desperat å øke populariteten

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.