Regjeringen ønsker å senke formuesskatten og selskapsskatten i forslaget til statsbudsjett neste måned, melder VG søndag.

Les også: VG: Regjeringen foreslår nye skattekutt for de rikeste

NHH-professor Guttom Schjelderup er ikke overrasket, men understreker at det fortsatt gjenstår å se hva som blir foreslått.

- Det virkelig spennende i lys av lekkasjene er knyttet til hvordan man finansierer senkningen av den alminnelige skattesatsen. Her må man dekke inn et provenytap på flere titalls milliarder, sier Schjelderup til Dagens Næringsliv.

- Skal inndekningen skje utelukkende skje gjennom skattleggingen av personinntekt eller vil vi få se endringer i utbytteskatten kombinert med andre innstramninger, sier han.

Schjeldrup satt i det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget, som før nyttår la frem sine anbefalinger til endringer i selskapsskatten.

Utvalget ville ikke fjerne formuesskatten, men endre ligningsverdiene slik at formuesskatten ikke skattefavoriserte visse typer investeringer som for eksempel eiendom.

Bakgrunn: Dette er Scheel-utvalget

Advokat og partner Erik Thyness i Wiersholm mener dagens formuesskatt rammer tilfeldig.

Det er liten sammenheng mellom faktisk evne til å betale og hvem som må betale, mener han.

Wiersholm-partner Erik Thyness. Foto:
Wiersholm-partner Erik Thyness. Foto: (Foto: Elin Høyland)

De som betaler mest i forhold til egen underliggende betalingsevne er de som har en stor andel av midler i form av børsnoterte aksjer, bankinnskudd og obligasjoner, påpeker skatteadvokaten.

- Aller mest de som har bankinnskudd eller rentepapirer med lav løpende avkastning, men betaler full inntektsbeskatning av nominell avkastning pluss formuesskatt av full virkelig kapitalverdi, sier Thyness til DN.

Han mener dagens skattesystem ikke fanger opp skjevheter i verdsettelse og skatteskjerminger.

Det gjør at formuesskatten blir ekstrem høy for noen, når man ser den i sammenheng med inntektsskatten, ifølge Thyness.

Les også: 15 mrd i skattekutt på to år

Nye dystre tall under budsjettinnspurten

Åpner for nye skattekutt - også for vanlige folk

- Det er ikke krise i Norge

- Det er ikke krise i Norge
Statsminister Erna Solberg og Siv Jensen møtte pressen i forkant av budsjettkonferansen onsdag
01:31
Publisert:


 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.