Storebrand har nylig solgt aksjer for 750 millioner kroner i tilsammen 22 kullbaserte virksomheter.

Nedsalget kommer som en konsekvens av at selskapet nå styrker sin klimaprofil, og strammer inn kriteriene for hvilke selskaper kundenes pensjonspenger kan investeres i.

Fra før var 18 kullselskaper utelukket fra pensjonsporteføljen, slik at det nå er 40 selskaper som er utelukket fordi de er for tungt involvert i kull.

Forbrenning av kull fører til betydelige utslipp av klimagassen CO2. Ifølge Matthew Smith, som er Storebrands leder for bærekraftige investeringer, er motivasjonen for utelukkelsen dels å ta samfunnsansvar og dels å tjene penger.

Leder for ansvarlige investeringer i Storebrand, Matthew Smith, forteller at finanskonsernet nå har gått ut av 22 nye kullselskaper.
Leder for ansvarlige investeringer i Storebrand, Matthew Smith, forteller at finanskonsernet nå har gått ut av 22 nye kullselskaper. (Foto: Per Ståle Bugjerde.)
 

- Vi gjør det ut fra en anerkjennelse av at om vi skal nå togradersmålet må vi gjøre ting betraktelig annerledes, og gå ut av forurensende og over i fornybar energi. Men dette er ikke bare godt for verden, det er også godt for kundenes pensjonspenger, sier Smith.

Ifølge Smith har konsernet siden utgangen av 2013 tjent mellom 80 og 90 millioner kroner på å gå ut av kullselskaper.

Om knappe tre uker starter FNs klimatoppmøte i Paris, der målet er å få på plass en internasjonal avtale om kutt i klimagassutslippene.

Frem til nå har Storebrand systematisk utelukket selskaper med høy andel kull, og i praksis er det virksomheter med 50 til 60 prosent av inntektene fra kull eller kullkraft som er blitt ekskludert. De nye kriteriene innebærer at Storebrand nå utelukker følgende selskaper:

  • Energiselskaper som driver primært med kull
  • Selskaper som leverer strøm til husholdningssektoren og som har mer enn 30 prosent av sine inntekter fra produksjon av kullkraft.
  • Gruveselskaper og metallprodusenter som har mer enn 30 prosent av inntektene fra utvinning av kull

Samtidig har Storebrand definert en "gråsone", for de selskapene som har mellom 25 og 35 prosent av sine inntekter fra kull. Om de utelukkes eller ikke avhenger av utviklingen de siste årene, det vil si om de har økt eller redusert sin andel i kull, ifølge Smith.

- Dette er et fint kriterium å ha, så vi ikke utelukker selskaper som er i en positiv endringsfase, på vei over i mer bærekraftige løsninger, men legger til at Storebrand vil utvide analysen til andre sektorer.

I forkant av Oljefondet

Ifølge Smith kan det i prinsippet være kullselskaper i andre sektorer enn de tre som kriteriene dekker, og som følgelig ikke vil bli utelukket. Energiselskaper, strømleverandører og gruveselskaper/metallprodusenter er imidlertid de tre mest vesentlige, ifølge Smith.

Innstramningen i Storebrands investeringskriterier kommer etter at Stortinget tidligere i år påla Oljefondet (Statens pensjonsfond Utland) å gå ut av kullselskaper.

Stortinget har satt en grense for selskaper som får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra kull, rimelig på linje med kriteriene Storebrand nå har iverksatt. Stortinget har imidlertid også fastsatt et krav om at Oljefondet går ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kull. Fondet skal dessuten ut av selskaper som "på aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser".

Oljefondet har fått i oppgave å utforme konkrete retningslinjer basert på Stortingets pålegg, men de er foreløpig ikke klare.

- Vi vet ikke helt hvordan Oljefondets kriterier blir. Vår ambisjon er alltid å ligge iforkant og vise handlekraft og inspirere andre, sier Smith.

Også KLP vil stramme inn

Jeanett Bergan, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP kapitalforvaltning, sier KLP også kommer til å utelukke flere selskaper etter at Oljefondet (SPU) ble pålagt å gjøre det.

-  KLP er tett knyttet til det SPU gjør. Vi følger de samme retningslinjene og utelukker de samme selskapene med mindre vi har særlig grunn til å gjøre noe annet. Vi jobber nå med å implementere kriteriene fra SPU og kommer til å utelukke flere selskaper, sier Bergan.

Hun påpeker at Oljefondets kriterium om 30 prosent av inntektene er lett å avgrense, mens kriteriet om 30 prosent av virksomheten kan defineres på ulike måter.

- Vi venter litt på hvordan det blir operasjonalisert av SPU, sier Bergan.

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) forvalter pensjonsmidler for norske kommuner, og har det siste året hatt en strategi om å gå ut av selskaper med enn 50 prosent av inntektene fra kullutvinning og kullkraftproduksjon. Tilsammen 32 selskaper er utelukket basert på dette kriteriet.

Les også:

Første generalstreik mot Tsipras-regjeringen

Krekar pekes ut som leder for IS-tilknyttet terrororganisasjon

Norges Bank: To forhold kan forsterke tilbakeslaget i norsk økonomi  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.