Bankenes «samlede kredittpraksis overfor husholdninger» var nær uendret i 2. kvartal 2012. Men flere banker meldte imidlertid om innstramming på førstehjemslån.

Det viser Utlånsundersøkelsen for 2. kvartal 2012, som Norges Bank legger frem idag.

Bankene oppgir kapitaldekning og Finanstilsynets presisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis som faktorer som påvirket kredittpraksisen.

Fremover venter bankene å holde kredittpraksisen overfor husholdninger om lag uendret.

Biter ikke på boligprisene
Forrige undersøkelse viste tydelig at Finanstilsynets nye retningslinjer for utlån hadde fått bankene til å knipe igjen mer enn ventet på boliglån

Men selv om det har blitt vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet, biter ikke innstrammingen så langt merkbart på boligprisene og aktiviteten i boligmarkedet – prisene stiger fortsatt kraftig og aktiviteten er høy.
Boigprisene er nå 7,7 prosent høyere enn for et år siden. Og gjennomsnittlig kvadratmeterpris hittil i år er 6,4 prosent høyere enn snittprisen for hele 2011, viser den siste oversikten fra eiendomsmeglerbransjen.

Her sjekker du boligprisene der du bor

- Demper prisene etter hvert
- Vi tror retningslinjene etter hvert vil virke noe dempende på prisveksten, men anslår fortsatt 5 prosent boligprisvekst i 2013, skriver makroøkonom Kathrine Godding Boye i Nordeas morgenrapport, som ble sendt ut idag, før utlånsundersøkelsen ble lagt frem.

Vil låne mer
Bankene rapporterte om en svak økning i samlet låneetterspørsel fra husholdningene i 2. kvartal 2012.

Økningen fordelte seg på vanlige boliglån, fastrentelån og rammelån.

Les også:
Nordmenn låner stadig mer til bolig
Færre bruker boligen som bank fordi fastrentelån er rekordbillige

Men etterspørselen etter førstehjemslån falt, og nedgangen var større enn ventet.

Fremover venter bankene at husholdningenes låneetterspørsel vil være om lag uendret for alle typer lån.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.