Forsker Just Bendix Justesen ved Det helsevitenskapelige fakultet på det Syddanske Universitetet i Danmark fulgte rundt 400 frivillige kontoransatte over to år for å kartlegge effekten av fysisk aktivitet. Resultatet er lagt frem i en fersk studie.

194 personer ble ved loddtrekning inndelt i en treningsgruppe, mens 195 andre ble definert som en kontrollgruppe.

Deltakerne i treningsgruppen fikk tilbud om én time høyintensitetstrening i arbeidstiden per uke. I tillegg ble de oppfordret til å gjennomføre 30 minutter moderat aktivitet seks dager i uken på egenhånd.

Begge gruppene gjennomgikk helsesjekk i for- og etterkant av testperioden. I tillegg fylte alle deltakerne ut spørreskjema i forbindelse med testene, hvor de blant annet vurderte sin egen arbeidsprestasjon, produktivitet og generelle helse.

Ble friskere

Resultatene viser et signifikant fall i korttidssykefraværet for treningsgruppen på 49 prosent, fremgår det av rapporten.

I tillegg steg arbeidsevnen med fem prosent og produktiviteten økte med 5,5 prosent sammenlignet med personene i kontrollgruppen.

Den generelle helsen økte med 11,5 prosent, ifølge studien.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet i Norge opplyser at han er godt kjent med studien.

- Dette er veldig interessante funn. Studien har vist god effekt på sykefravær, der er det mange sprikende resultater fra før. Det er interessant å se langtidseffekter av slik arbeid, forklarer Linhave i en epost til DN.

- Ingen «quick fix»

Avdelingsdirektøren mener arbeidet viser at fysisk aktivitet på arbeidsplassen ikke er noen «quick fix», men noe man må jobbe systematisk med over tid.

- Funnene om produktivitet er spennende. Her er det nok et stort potensial. Blant skolebarn ser man at de ikke får dårligere karakterer dersom de får mer gym i skolen, det samme kan tenkes å gjelde for stillesittende voksne, tror Linhave.

Lege og konserndirektør for Folkehelse i Stamina Group, Terje Halvorsen, mener resultatene fra den danske studien er «betydelige».

Også han tror funnene beviser at norske arbeidsplasser har mye å vinne på å tilrettelegge for fysisk aktivitet, eksempelvis gjennom å etablere trygge sykkelparkeringer og garderobefasiliteter, samt motivere til bruk av trapper og annen bevegelse.

- Det tar litt tid, men får du opp effektiviteten og samtidig reduserer sykefraværet, er det god lønnsomhet i det, mener Halvorsen.

Sunnhetsstrategi

Også den danske forskeren mener mellomledere og andre «sunnhetsambassadører» kan spille en viktig rolle i reduksjonen av sykefraværet.

- Endelig har forskningen i forbindelse med denne avhandlingen dokumenteret et hull i litteraturen, konkluderer Justesen. (Saken fortsetter under).

I forbindelse med forskningsarbeidet utnevnte han 17 personer fra seks ulike arbeidsplasser og sendte 21 mellomledere på halvdagsseminar om «implementering av fysisk aktivitet som en sunnhetsstrategi på arbeidsplassen».

Resultatetene av casestudiet sammen med eksisterende litteratur erkjenner et behov for en modell som kan hjelpe mellomledere å implementere og forankre intelligent trening og sunnhet på arbeidsplassen som en sunnhetsstrategi, mener Justesen.

En slik sunnhetsstrategi omfatter både involvering av ansatte, håndtering av utfordringer fra den daglige driften, samt etiske problemstillinger som vil oppstå, utdyper han.

Lenger liv

Halvorsen påpeker at moderat fysisk aktivitet ikke bare kan redusere sykefraværet på kort sikt, men at det også vil gi deg økt livslengde og flere «friske» år.

- I et livsløpsperspektiv viser norske beregninger at en 30-åring kan få syv år med økt livskvalitet uten sykdom og med økt velvære - i tillegg tre ekstra leveår, dersom hun er fysisk aktiv sammenlignet med en som er fysisk inaktiv, forklarer han.

Øker du intensiteten på aktiviteten, kan du øke denne effekten tilsvarende, utdyper den norske legen.

 

Les også: Ikke vent for lenge med løpingen

Trening på 20 minutter

3 x effektiv hjemmetrening dnPlus  (+)

 

Se DNtv:

Lær klassisk skiteknikk med Erling Jevne:

Klassisk skiteknikk med Erling Jevne
00:00
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.