Investor vil helst satse penger på kvinnelige gründere som Karen Dolva: – Kvinner tar bedre vare på pengene, har stor grad av empati og nærhet til kunden

Investor Trond Riiber Knudsen vil helst investere i Karen Dolva og andre kvinnelige gründere fordi han mener de er empatiske og tar bedre vare på pengene. Kolleger av ham er skeptiske til generaliseringen.

Publisert: Oppdatert:

Karen Dolva er gründer i No Isolation som utvikler ny teknologi for å redusere ensomhet og sosial isolasjon.
Karen Dolva er gründer i No Isolation som utvikler ny teknologi for å redusere ensomhet og sosial isolasjon. (Foto: Elin Høyland)