Globale giganter utfordrer daglig både tradisjonell forretningsstruktur og hvordan vi som konsumenter handler og lever. Disse selskapene tvinger norske bedrifter og organisasjoner til å tenke nytt og til å samarbeide om nye og bedre løsninger.

Det snakkes mye om viktigheten av økt samarbeid, både på tvers, men også mellom bransjer og markeder. Men hvor mye kan vi egentlig samarbeide før det blir ulovlig?

To konkurrerende selskaper kan i dag samarbeide om tekniske løsninger og infrastruktur. De kan dele data med hverandre, men et samarbeid på pris eller kostnader kan de derimot ikke være sammen om.

Vipps er et glimrende eksempel på hvordan finansaktører sammen kan skape fremtidens produkter. Vipps, Bank Axept og BankID fusjonerte i fjor sommer, men samarbeid trenger ikke nødvendigvis føre til ekteskap.

Fintech-klusteret Finance Innovation, er også et godt eksempel på hvordan flere finansaktører går sammen for å utvikle tjenester som gjør bank og finans enklere tilgjengelig for kunden.

Skal man sikre seg verdier og ta ut det fulle potensialet i slike samarbeid, er det viktig at man trår riktig i landskapet av konkurranserett. Som selskap må man ha kontroll på hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Det er frustrerende for alle parter om det underveis i et prosjekt dukker opp gråsoner hvor man er usikker på hvor man skal trå. For å ikke sløse med ressurser, anbefales det at man får råd om handlingsrommet konkurranseloven gir så tidlig som mulig i prosessen.

Et eksempel på hvor det kan være vanskelig å navigere riktig i dagens konkurranselovgivning, er i veiledningen om datadeling. Konkurrenter står i utgangspunktet fritt til å dele data, men det er imidlertid større usikkerhet om hvilket regelverk som gjelder for å bruke de sammenslåtte dataene for å utvikle algoritmer.

Datadeling kan gi bedre tjenester og produkter, siden det er enklere å finne mønstre og trekke sikre konklusjoner fra et datasett jo større det er. I enkelte tilfeller kan datadeling også være bra for konkurransen. På den annen side vil datadeling som skader konkurransen, for eksempel ved at samarbeidspartnerne avslører sine fremtidige priser, være forbudt.

Fallgruvene er mange, men husk at mulighetene ved et godt samarbeid er flere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.