Dette finner Riksrevisjonen i en fersk rapport om oppfølging av ungdommen. Der påpekes det også at det ofte tar lang tid før skole-dropouts  blir kontaktet av myndighetene som har lovpålagt ansvar for oppfølgingen.

Det er også stor variasjon fra fylke til fylke i hvordan ungdom som står utenfor både utdannelse og arbeid håndteres.

Ut av skole

96 prosent av norsk ungdom begynner på videregående skole. Men mange faller fra underveis. Størst frafall er det på de yrkesfaglige studieretningene, og oftest mellom 2. og 3. klasse.

Det er den enkelte fylkeskommune som har plikt til å følge opp ungdom som faller ut fra deres skoler. Riksrevisjonen finner likevel at det er Kunnskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret.

Nav har i tillegg et spesielt ansvar for å bistå ungdom som verken går på skole eller arbeid med å orientere seg mot arbeidslivet.

De siste årene har oppfølgingstjenesten hatt ansvar for å følge opp rundt 16.000 ungdommer årlig.

Kun en drøy tredel av disse fikk tilfredsstillende oppfølging rettet mot å ta opp igjen utdannelse eller å skaffe jobb, ifølge Riksrevisjonen.

Videre tar det langt tid før et slikt arbeid kommer i gang for dem som faktisk mottar tjenesten. Sist skoleår tok det mer enn tre måneder før oppfølgingstjenesten hadde oversikt over mer enn en femdel av ungdommene. Etter fem måneder hadde man fremdeles ikke etablert kontakt med 13 prosent av dem som var utenfor skole og utdannelse.

Geografiske forskjeller

Riksrevisjonen påpeker også at  det er store forskjeller mellom fylkene på hvordan den lovpålagte  ekstrainnsatsen  for dropouts følges opp, samt kvalitieten på denne.

Mens det totalt er rundt 60 prosent av de aktuelle ungdommene som ikke deltar i ulike tilretteleggingstiltak, varierer andelen fra 43 prosent i Vest-Agder til 76 prosent i Telemark .

Riksrevisjonen mener også at  koordinasjonen mellom fylkeskommunenes plikter etter opplæringsloven  og Nav-kontorenes innsats  og tiltak for å hjelpe ungdommen inn i arbeidslivet bør bedres. Endelig etterlyses konkrete planmål for arbeidet med ungdom  som faller utenfor utdannelses- og arbeidsliv.

Råd

Riksrevisjonen tilrår at Kunnskapsdepartementet med ansvar for skolene - og Arbeids- og sosialdepartementet med ansvar for Nav - gjør en innsats for å styrke samarbeid og koordinasjon mellom etatene.

Kunnskapsdepartementet bør styrke systematikken i sin innsats for å få raskere kontakt med berørt ungdom. Dette departementet bør også sørge for at fylkeskommunene rapporterer bedre om kvaliteten på tiltakene som settes inn, heter det.

 

Følg markedet på DN Investor

Les også: Songa-sjefen:  - Det kan alltid skje noe uforutsett
- Vi må skape mer, ikke skatte mer

Ferske boligtall: Igangsettingen av nye boliger gikk ned 42 % i februar (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv: Gamlehjem? Glem det. «Babyboomerne» vil bo i kollektiv
Gamlehjem? Glem det. «Babyboomerne» vil bo i kollektiv
Pensjonister i Spania danner bokollektiv på sine eldre dager. Inngangspris: 1,3 millioner kroner.
02:12
Publisert: