Naturvernforbundet reagerer på at regjeringen har fastsatt en ny grense for havisen, og mener det legges opp til en klimapolitikk som gjør at iskanten til slutt vil forsvinne.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen har fastsatt en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet.

– Naturvernforbundet reagerer på at regjeringen med dette åpner for tut og kjør i Barentshavet, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til NTB.

Forbundet mener regjeringen med dette legger opp til en klimapolitikk hvor iskanten til slutt vil forsvinne på grunn av våre utslipp som øker klimaendringene.

– I tillegg åpnes det tydeligvis for oljeboring i sårbare områder som er viktige for blant annet fisk. Alt gjøres for å tekkes en næring som tilhører fortiden, sier Haltbrekken.

KrF vil ha iskanten lenger sør enn regjeringens forslag

Kristelig Folkeparti vil ikke uten videre akseptere regjeringens nye plassering av iskanten og varsler nå politisk kamp om hvor grensen skal gå.

– Jeg er veldig overrasket over at regjeringen trekker iskanten så langt nord, sier KrFs Rigmor Andersen Eide til NTB.

Hun tar forbehold om innholdet i det faglige grunnlaget regjeringen har for å trekke iskanten lenger nord, men viser til at Polarinstituttet har lagt seg på en mer konservativ linje enn regjeringen.

Den nye grensedragningen er svært omstridt fordi den fjerner nok et vesentlig hinder for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Også KrF har et mer konservativt syn enn regjeringen på hvor iskanten skal gå.

– Det er det vi har lagt til grunn tidligere. Jeg regner med at dette spørsmålet vil bli avklart på parlamentarisk nivå mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Dette er jo regulert av samarbeidsavtalen, sier Eide.

- Kritikkverdig

Det er kritikkverdig av regjeringen å komme med en definisjon av iskanten som strider med oppdatert kunnskap fra Polarinstituttet, mener miljøstiftelsen Zero.

Nå går iskanten nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet.

– Det er kritikkverdig at regjeringen legger fram en definisjon av iskanten som strider med oppdatert kunnskap fra Polarinstituttet. Men regjeringen bør ikke være sikker på at dette går veien, saken om iskanten skal til Stortinget, som må legge oppdatert kunnskap til grunn, sier nestleder i miljøstiftelsen Zero, Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Oljevirksomhet langt nord i Barentshavet er et gigantisk veddemål mot vellykket klimapolitikk og en feilslått næringsstrategi for de nordligste fylkene. Fallet i oljeprisen gir en mulighet til å bygge opp andre næringer, ikke gi kunstig åndedrett til fortidas industri, sier Kaski.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Bellona krever at oljedirektøren må gå

 
Iskanten har krøpet mot nord  

Urovekkende varmerekord i Norge i 2014