– Du overtar som konsernsjef i Tine i januar 2019, ti år etter at du sluttet i det samme selskapet. Har du gjort deg noen tanker om hvordan du skal få en god restart?

– Jeg skal ikke gå i fellen og tro at alt er som før, min kompetanse derfra har gått ut på dato. Derfor må jeg bruke den første tiden godt på å sette meg inn i hvilke utfordringer og muligheter butikken har nå. Det betyr i praksis å sørge for en god dialog med både eiere, kunder og ansatte. Men frem til årsskiftet skal jeg tenke bank døgnet rundt og drikke melk. Det er viktig å være til stede der man er fullt og helt.

– Tine har lange tradisjoner på nordmenns kjøkkenbord. Er det lettere eller vanskeligere å være sjef for en merkevare folk kjenner så godt?

– Det er i alle fall veldig annerledes. Siden folk har et daglig forhold til produktene, kan tilbakemeldingene bli øyeblikksstyrt, og jeg må passe meg for hva jeg blir påvirket av. Tine har også mange eiere som produserer det vi selger, og over 5000 ansatte. Alt dette betyr at det er en svært eksponert jobb. Det skal jeg leve fint med, men det betyr samtidig at jeg må sette meg skikkelig inn i butikken så jeg ikke blir villedet av alle som mener noe. Jeg leder basert på analyser, fakta og kompetansen i bedriften, ikke som Donald Trump – som virker å være styrt av opportunistisk tant og fjas.

– Hva er godt lederskap – i dine øyne?

– Det er noe min bestefar sa, og som alltid har fulgt meg: Samme hva du kommer borti, så sørg for å gjøre ditt beste. Mer kan du ikke gjøre, og ditt beste er godt nok. Og sørg for å være ordentlig med folk rundt deg. Ingen er perfekt, men du kan gjøre så godt du kan. Da har du god samvittighet og kan sove godt om natten. Jeg synes det er en god rettesnor.

– Hva er det viktigste du som sjef vil gjøre for å beholde dine ansatte?

– Jeg tror det er viktig å være oppriktig på de mål og utfordringer som må løses, og tror bestemt på tillitsbasert ledelse. Det handler om å behandle folk med respekt, og samtidig være tydelig på meningen med det viktige oppdraget bedriften har. Så må vi sikre at folkene våre opplever mestring på det vi skal få til sammen. Når man virkelig skjønner meningen med å gå på jobb, og mestrer oppgavene godt, blir man gjerne mer selvstyrt. Det er igjen med på å øke trivsel og prestasjon.

– I BN Bank har du vært pådriver for mer robotisering. Står folk i fare for å bli erstattet av slik teknologi når du overtar Tine-skuta?

– He he, nå er vi tilbake til oppriktigheten. Nær halvparten av norsk melk produseres allerede av melkeroboter. Når bonden slipper å melke, kan han eller hun bruke tiden på å overvåke og styre, som igjen øker effektivitet og kvalitet. Dette samspillet mellom menneskene og teknologi vil bli viktigere og viktigere. Det betyr at vi trenger endringsvillige mennesker i Tine, som ser og utnytter mulighetene i fremtidens teknologi.

– Du er en svært erfaren leder, har du gjort noen tabber du har lært av?

– Det er sikkert flere på den kontoen, men en viktig må være da jeg tidlig i lederkarrieren gikk rundt og innbilte meg at jeg var flink. Jeg forsto ikke godt nok hvordan jeg kunne bruke kompetansen rundt meg. Jeg fikk en del tilbakemeldinger på det, og lærte etter hvert å samarbeide med folk rundt meg som er mye dyktigere enn meg. I dag liker jeg best å jobbe med dem som er flinkere enn meg, og så prøver jeg å bli litt klokere hver dag ved å snakke mindre og bruke øynene og ørene mer aktivt enn før. Det siste er et godt tips. Om du klarer å samarbeide slik at du får nytte av kompetansen og sansene til de som jobber sammen med deg, mangedobles din egen læringskapasitet. Hver dag er jo en ny sjanse til å lære mer og bli litt flinkere.(Vilkår)

– Det er ikke en handelskrig ennå, men det kan nok være forberedelser for en, sier Robert Halver i Baader Bank og tror vi kan få det mye gøy fremover.
01:03
Publisert: