Stipendiat ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges Idrettshøyskole, Hege Wilson Landgraff jobber med et forskningsprosjekt som skal avdekke hvorvidt trening i ung alder påvirker den fysiske utviklingen. Prosjektet som ble påbegynt i oktober 2012 avsluttes i 2017. Da har Landgraff fulgt aktive og inaktive unge fra de var 12 til da 16 år.

– Man vet ikke med sikkerhet hva trening i ung alder har å si for hvor godt utviklet for eksempel utholdenheten og styrken blir som voksen. Hovedfokuset i mitt doktorgradsprosjekt er hvordan barn som driver med utholdenhetstrening utvikler seg fysisk, og om denne utviklingen skiller seg fra den gjennomsnittlige utviklingen hos barn i alderen 12–16 år forklarer Landgraff.

Les også: - Fotballspillere trener for lite

Store fysiske forskjeller

Så langt har Landgraff testet totalt 125 12-åringer hvorav 75 er rekruttert fra langrennsklubber (47 gutter og 28 jenter) og 50 barn i kontrollgruppen (30 jenter og 20 gutter). Studien vil etterhvert øke i omfang til å inkludere flere.

Ettersom det er vanskelig å fastslå om gode prestasjoner hos barn og unge, kommer som et resultat av trening, genetikk eller at man er tidlig utviklet håper Landgraff denne studien skal gi et klarere svar på det. Hun mener uansett det er viktig å ikke begynne for tidlig med å peke ut talenter.

– Det er klart at en gutt som er 1.70 har større fordeler fysisk enn en gutt på 1.30. Derfor er det vanskelig å peke ut talenter i ung alder. Dessuten kan det virke mot sin hensikt. Hvis de blir vant med å vinne tidlig, og senere blir tatt igjen av de andre når de vokser til kan det ha en negativ effekt på motivasjonen, sier Landgraff som tidligere har jobbet som friidrettstrener.

Les også: Staker ut retningen mot flere gull

Kan ikke trene som voksne

Så langt er det gjennomført få omfattende studier på dette emnet, både i Norge og internasjonalt. Landgraff har jobbet med dette temaet lenge, og som et pilotprosjekt til den nå pågående studien skrev hun i 2009 en masteroppgave hvor hun studerte langrennsutøvere og fotballspillere, for å etablere en oversikt over normalverdier for hemoglobinmasse og blodvolum for fysisk aktive 12-åringer.

FOTO: Thomas Haugersveen
FOTO: Thomas Haugersveen
Landgraff mener Utviklingstrappen som er utviklet etter initiativ fra Olympiatoppen, må sees på som retningslinjer for hvordan ungdom på de ulike alderstrinnene kan trene.

– Barn utvikler seg i ulik takt, og en 13 åring som er tidlig utviklet kan ha en biologisk alder som en 15 åring, og tilsvarende kan en 13 åring som er sent utviklet ha en biologisk alder på 11 år, men det er jeg sikker på at Sandbakk og co. også tar høyde for sier hun og utdyper.

 – Barn kan ikke følge samme treningsprogram som voksne. Det er viktig at barn trener, men det skal være lystbetont.

Hva tror du om Øyvind Sandbakk og Espen Tønnessens antydninger i  Den norske langrennsboka, om at de beste har blitt best fordi de gjennom for eksempel gårdsarbeid har fått mye og allsidig fysisk aktivitet i ung alder?

-Jeg tror også at mye og allsidig fysisk aktivitet som ung er gunstig, og vil generelt oppfordre alle barn og unge til å drive med flere typer idretter/ fysiske aktiviteter, organisert og  ikke-organisert, fremfor tidlig spesialisering.

Les også: Staker ut retningen mot flere gull

Les også: - Fotballspillere trener for lite (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.