Sykepleierne Nina Sundeng Furholt (28) og Inga Kristin Tolo (39) er begge til daglig ansatt ved akuttmottaket på Diakonhjemmet i Oslo.

Denne uken hadde de sin første forelesning i akuttsykepleie, et splitter nytt videreutdannelsestilbud ved HiOA.

Høgskolen igangsetter flere nye endringer fra 2017. Én av dem er karakterkrav i norsk for kandidater på sykepleierstudier.

På samme måte som lærerstudenter må ha karakteren fire eller mer i matematikk, må sykepleiestudenter ved HiOA fra høsten av ha en snittkarakter på tre eller mer i norsk for å bli tatt opp på studiet.

Prorektor for utdannelse, Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Prorektor for utdannelse, Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). (Foto: Sonja Balci/HIOA)

Årsaken er skolens erfaring med sykepleiestudenter som sliter med norsk språk og språkforståelse, både i teoriundervisning, men også ute i praksis.

– Vi har tidligere forsøkt å legge til rette for ekstra språkopplæring, men har erfart at de som trenger det mest ikke nødvendigvis møter opp. Vi bør undersøke effekten av et slikt opptakskrav før vi vurderer om det eventuelt bør bli permanent, sier prorektor for utdannelse, Nina Waaler ved HiOA.

Det synes sykepleierstudentene Furholt, Tolo og Kristian Olafsen (30) er lurt.

– I yrket er det mye kommunikasjon, eksempelvis med pårørende. Du trenger ikke være noen språkekspert, men det grunnleggende må være på plass. Et karakterkrav i norsk mener jeg derfor er bra, sier Furholt.

Olafsen, som er ansatt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus og tar videreutdannelse i anestesisykepleie, nikker enig.

Han har opplevd episoder hvor språklige misforståelser er blitt et problem.

– Mormoren min bodde på sykehjem etter et hjerneslag og hadde ofte problemer med å forstå hva som ble sagt. Da hun fikk tilbud om «grot», forsto hun ikke at sykepleieren mente «grøt», forteller han.

De tre sykepleierne frykter også at større misforståelser kan oppstå.

– Det kan skje feil med medisinering, hva som skal gjøres og beskjeder som skal gis. Det er ikke noe ålreit, sier han.

Fagbrev som opptakskrav

Men ikke alle opptakskravene blir strengere. Fra høsten av blir det mulig å søke opptak til enkelte helse- og sosialutdannelser på HiOA uten å måtte ta studiekompetanse. Dette kalles for «Y-veien».

Opptakskravet er fullført og bestått relevant fagbrev, blant annet for sykepleie- og barnehagelærerstudier.

– Arbeidslivet skriker etter kandidater med både praktisk og teoretisk kunnskap. For HiOA er det viktig å bruke flere ulike metoder for å legge til rette for å få flere inn i høyere utdannelse, forklarer Waaler.

Høgskolen oppretter også egne studieplasser for flyktninger med lærer- eller sykepleierutdannelse fra sitt hjemland.

Målet er å gi kandidatene nødvendig kunnskap for å få autorisasjon eller bli godkjent for yrkesutøvelse i Norge. I samarbeid med NTNU lager HiOA også et tilsvarende tilbud for ingeniørutdannelsene.

– En utfordring har vært at språkkravet i norsk og engelsk på kort sikt gjør det uaktuelt for en del å søke opptak. I en ny prøveordning skal vi derfor se på hvordan vi kan løfte flyktningene både språklig og faglige i parallelle løp, og dermed gjøre unntak fra opptakskravene, ifølge Waaler.

Plasser til arbeidsledige

Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri, og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav.

Som følge av den økte ledigheten og behov for omstilling, er Universitetet i Agder (UiA) blitt tildelt flere studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.

– 95 av de 150 nye studieplassene UiA fikk tildelt i 2016 var direkte begrunnet i regionens behov for omstilling. Vi har fått 40 plasser i 2017, skriver studiedirektør Greta Hilding ved UiA i en epost til DN.

De nye plassene fordeler seg på praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) for søkere med bakgrunn i fag som matematikk, naturfag og teknologi, både for allmennfag- og yrkesfaglærere.

– PPU for yrkesfaglærere har tidligere kun vært tilbudt som deltidsstudium, men tilbys nå også på heltid, som et tilbud til personer som er arbeidsledige, forklarer Hildring.

Universitetet har i tillegg økt opptaket til ulike ingeniørstudier både på bachelor- og masternivå, samt utviklet spesialtilpassede emner for søkere som ikke har behov for et fullt studie.

Satser på helse

På Universitetet i Stavanger (UiS) kan du fra høsten av ta flere nye mastergrader. To av dem er innen helsefag, henholdsvis rus- og psykisk helsearbeid og helsesøsterfag.

Anne Kari Hersvik Aarstad som er instituttleder for helsefag ved Universitetet i Stavanger, hvor studenter kan ta tre nye mastergrader innen helsefag.
Anne Kari Hersvik Aarstad som er instituttleder for helsefag ved Universitetet i Stavanger, hvor studenter kan ta tre nye mastergrader innen helsefag. (Foto: Privat/UiS)

I tillegg tilbys nå prehospital/akuttmedisin som «vanlig» master. Opptaket er annethvert år, neste gang i 2018.

Opprettelsen av masterstudiene henger blant annet sammen med Samhandlingsreformen, hvor det forventes at helsetjenestene baseres på forskningsbaserte kunnskaper, forklarer instituttleder for helsefag Anne Kari Hersvik Aarstad ved UiS.

– På master i prehospitale tjenester har vi i høst tatt opp et andrekull. Interessen for studiet tyder på at vi her har truffet på et behov, mener hun.

Samarbeid og praksis

I Bergen formes mange nye studietilbud gjennom samarbeid mellom universitetet og eksterne partnere, forklarer viserektor for utdannelse Oddrun Samdal ved UiB.

Samarbeid med medieklyngen Media City Bergen har blant annet resultert i praksismuligheter for studentene, hvor de øvrige partnerne i klyngen er tiltenkt en aktiv rolle, ifølge Samdal.

– Ny sivilingeniørutdannelse er muliggjort i tett samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen. Det responderer på behov i arbeidsliv og næringer både regionalt og nasjonalt, opplyser hun.

Universitetet starter blant annet nye sivilingeniørlinjer i havteknologi, energi og medisinsk teknologi.

Samarbeid er også et nøkkelord for Norges Handelshøyskole, som oppretter Innovation School sammen med University of California, Berkeley i USA. Dette er et sommerprogram over ti uker hvor opp mot 40 NHH-studenter kan ta en del av utdannelsen sin i utlandet.

Fusjon ved NTNU

I løpet av fjoråret fusjonerte NTNU med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Sammenslåingen har ført til flere endringer i studietilbudet, opplyser seniorrådgiver Jon Inge Resell ved Avdeling for utdanningskvalitet på NTNU.

Les også: Nå er ikke Universitetet i Oslo lenger landets største

Blant legges åtte studier ned fra 2017/2018, mens det opprettes fem nye masterprogram og nytt årsstudium i fransk.(Vilkår)

Den ble kalt byen som aldri sover. Her er Aleppo i dag
Se de første bildene fra den sønderskutte byen.
04:05
Publisert: