Eva Grinde

Kommentator i Dagens Næringsliv

Hvorfor skal kvinner ha fortrinn i likestillingsloven? Likestillingsloven bør være kjønnsnøytral

Likestillings- og diskrimineringsloven skal verne alle grupper mot fordomsfull behandling. Da bør ikke et av kjønnene fremheves som særlig viktig.

Publisert: Oppdatert:

Lik tilgang til høyere utdannelse som var ett av målene med likestillingsloven, er overoppfylt, og på mange områder har kvinner oppnådd betydelig makt. Heldigvis.
Lik tilgang til høyere utdannelse som var ett av målene med likestillingsloven, er overoppfylt, og på mange områder har kvinner oppnådd betydelig makt. Heldigvis. (Foto: Ida von Hanno Bast)