Som DN skrev fredag, ble kapitalforvaltningsselskapet Warren Capital varslet om at selskapets konsesjoner ville bli inndratt av Finanstilsynet.

Bekrefter

I en melding mandag bekrefter Finanstilsynet vedtaket, som er gjort etter det de anser som et alvorlig brudd på god forretningsskikk.

«Finanstilsynet vedtok 20. juni 2014 å kalle tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven, som følge av alvorlig overtredelse av kravene til god forretningsskikk i forbindelse med håndtering av kundemidler», heter det.

Warren Capital har tidligere ligget i konflikt med det børsnoterte finansselskapet Nordic Financials omkring honorarer og uoppgjorte regninger, der Warren Capital sikret sine krav ved å overføre klientmidler til en sperret klientkonto hos et advokatfirma.

«Warren har overtrådt kravene til god forretningsskikk ved at foretaket overførte midler fra klientens konto som sikkerhet for eget krav. Overtredelsen er svært alvorlig. Det stilles strenge krav til hvordan foretak under tilsyn skal behandle kundemidler», skriver Finanstilsynet.

- Enig

Styreleder Jon Håkon Pran i morselskapet Warren AS opplyste til DN fredag at det er denne handlingen som er bakgrunnen for at selskapets mister konsesjonen.

- Det var en feil, det er vi enig i og det har vi rettet opp. Finanstilsynet mener dette er en meget alvorlig handling. Vi mener ikke det fordi kunden ikke har lidt et tap, sa styrelederen.

Finanstilsynet mener imidleritid at handlingen undergraver det grunnleggende tillitsforholdet mellom forvaltningsselskapet og kundene.

«Finanstilsynet her derfor (..) besluttet å kalle tilbake Warren tillatelser etter verdipapirfondloven», heter det.

Varslet tidlig forrige måned

Finanstilsynet ble gjort oppmerksom på konflikten med Nordic Financials i februar i år, da det ble kontaktet av sistnevnte.

Etter redegjørelser fra Warren og videre korrespondanse ble kapitalforvaltningsvirksomheten forhåndsvarslet om at konsesjonene ville bli inndratt allerede den 6. mai, fremgår det av vedtaket som i dag ble offentliggjort.

Nordic Financials er et investeringsselskap som som stiftet i 2011, og der aksjene ble tatt opp tl notering på sidebørsen Oslo Axess i november 2011. Warren Securities, som på tidspunktet var Warren Capitals morselskap, var tilrettelegger for noteringen en den tilknyttede emisjonen på 27 millioner kroner.

Forsynte seg

Etter endring av forretningsavtaler i 2013, herunder avtale om aktiv forvaltning, mellom Nordic og Warren-selskaper, hadde Warren disposisjonsrett til Nordics bankkonto. Det muliggjorde også at Warren kunne overføre rundt 10,4 millioner til en depotkonto for å sikre sine krav, påvente av en løsning.

I korrespondansen med Nordic fremkommer det imidlertid at det ikke på noe tidspunkt ble gitt dispensasjon til dette fra selskapet.

«Overføringen av midlene medførte at Nordic ikke lenge hadde tilgang til eller mulighet til å disponere midlene», skriver Finanstilsynet.

Noe senere overførte Warren imidlertid klientmidlene til klientkoto hos Nordics advokat, som i tur har frigitt midlene til Nordic.

Egne interesser gikk foran

I tilsvaret til Finanstilsynets forhåndsvarsel bestrider ikke Warren faktum i saken og erkjenner brudd på god forretningsskikk. Samtidig mener Warren at kravet til god forretningsskikk ikke kan ses løsrevet fra kundens opptreden, og at selskapet la til grunn at Nordic ville søke å unndra seg forpliktelser.

«Warren bestrider at det foreligger brudd på kravene til adskillelse av kunders midler fra foretakets midler», heter det.

Finanstilsynet er imidlertid av en annen mening, og mener forvaltningsselskapet har prioritert egne interesser foran kundens interesser.

«Warren kan ikke uten samtykke benytte disposisjonsfullmakten til å foreta ekstaordinære disposisjoner til fordel for seg selv i en konfliktsituasjon med sin kunde», konkluderer tilsynet.

Den omstridte overføringen ble plassert på depotkonto hos advokatfirmaet Kvale, der Warren Capitals styreleder, Christian Wahl, er partner.

- Begrenset betydning

Det fremgår også av vedtaket at konfikten med Nordic Financials primært har vært håndtert av Warren Capitals styreleder, og at styret kun har vært orientert. Finanstilsynet mener at den interne rollefordelingen ikke fritar selskapets ledelse for ansvar, og trekker de juridiske rådene i tvil.

«Finanstilsynet mener anførselen om at daglig leder har fulgt juridiske råd har begrenset betydning, ettersom rådene må anses å være gitt av selskapets styreleder», heter det.

Finanstilsynet mener at Warren Capitals kontrollsystemer ikke har vært robuste nok til å forhindre den urettmessige overføringen.

«Foretaket var heller ikke i stand til å rette feilen ved å tilbakeføre kundemidlene før Finanstilsynet stilte spørsmål om saken».

Finanstilsynet har gitt Warren Capital frist til 1. oktober 2014 med å avvikle den konsesjonspliktige virksomheten. Klagefristen er på tre uker fra mottaket av dagens vedtak.

Legger ned

Styreleder Jon Håkon Pran i morselskapet Warren AS opplyste imidlertid til DN før helgen at Warren Capital straks ville bli lagt ned og virksomheten overført til NEF Kapitalforvaltning AS, som har konsesjon til å drive verdipapirvirksomhet, og som morselskapet kjøpte i november 2013.

Warren AS opplyste ellers om et tap på 100 millioner kroner i 2013, primært knyttet opp mot avviklingen av Warren Securities AS, ifølge en melding før helgen. Det bringer tapet etter skatt de siste tre årene til omkring 150 millioner kroner.

Morselskapets styreleder bekreftet overfor DN at eierne nå må skyte inn nye 15 millioner kroner, som allerede er sikret.

Les også:
Warren Capital mister konsesjonen
-For å si det mildt var det veldig overraskende  

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.