Makroøkonom Shakeb Syed etterlyser klargjøring fra Norges Bank etter at banken satte opp renten med 0,25 prosentpoeng til to prosent onsdag.

Han stusser over at banken begrunner hevingen blant annet med at boligprisene fortsetter å stige. Tidligere har Norges Bank vært klar på at hensynet til boligprisene skal ivaretas av finansiell regulering og skatter og ikke pengepolitikken.

Gjedrem har ved flere anledninger isteden vært klar på at han ønsker økt boligskatt for å dempe boligprisutviklingen.

- Norges Bank har tidligere insistert på at pengepolitikken ikke er det rette våpenet for å demme opp om bobler, men at det heller bør gjøres via skattesystemet og finansielle reguleringen, skriver Syed.

- Klarer ikke å forklare
Syed er ikke fornøyd med sentralbanksjef Svein Gjedrems svar på gårsdagens pressekonferanse, da han ble bedt om å redegjøre for hvorfor banken eksplisitt nevner hensynet til boligprisene som én av grunnene til rentehevingen.

- Utviklingen i boligpriser er ikke et mål for pengepolitikken, men utviklingen i disse størrelse har betydning for utviklingen i produksjon og sysselsetting, og utvikling i i prisstigning. Derfor må utviklingen i disse størrelsene være endel av det vi ser på når vi vurderer renten. Det er en del av vårt reaksjonsmønster, men ikke en del av målet for pengepolitikken, sa Gjedrem på onsdagens pressekonferanse.

Det er ikke godt nok svar for Syed:

- Sentralbanksjefen klarer ikke å forklare hvilken rolle finansiell ustabilitet spiller i bankens analyser. Bør for eksempel renten heves fordi inflasjonen stiger på grunn av boligprisoppgangen, eller skal renten kuttes fordi inflasjonen kan falle hvis en boligprisboble sprekker, spør Syed.

Ikke overbevist om bobler
Sentralbanksjefen gjentok i tillegg at dagens skattesystem subsidierer investeringer i eiendom.

- Vi er ikke overbevist om at dette skaper bobler, men at det er med på å fastsette eiendomsprisenes nivå. Alt i alt føler vi behov for bedre oppkl#229 rundt Norges Banks forståelse av finansiell variablers betydning i bankens analyser og pengepolitikk, skriver Syed.

Makroøkonomen mener at den lave prisstigningen, som også har falt i det siste, taler for at renten skulle bli holdt uendret.

DN.no/kalkulator:
Sjekk hvor mye du kan låne
Sjekk hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

- Dette punktet nedtoner Norges Bank ved å understreke at lav inflasjon skyldes svak krone, og at inflasjonen vil ta seg opp igjen når virkningen av kronestyrkingen fases ut. Denne forutsetingen kan Norges Bank selv spenne ben på ved å heve renten, ettersom renteøkningen kan trigge et massiv kronekjøp eller i det minste holde kronen fortsatt sterk lenger enn ventet, mener Syed.

Les også:

- Kan bli årets eneste rentehopp

- Et sannhetens øyeblikk (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.