- Jeg synes det var en god tale, men den var kanskje litt for rund og hvor han dempet seg litt med tanke på kontroversielle ting.

Slik vurderer porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning årstalen som sentralbanksjef Øystein Olsen holdt i Norges Bank torsdag. Han tror Olsen kan ha dempet seg fordi det ble vel mye oppmerksomhet rundt sentralbanksjefens utspill om handlingsregelen i fjorårets tale.

- Men jeg synes likevel at Norges Bank kan benytte årstalen til å lufte ut noen viktige ting uten å ta hensyn om det er kontroversielt eller ikke, sier Chen.

- Kunne gjentatt synet på handlingsregelen
Selv om Olsen også i år kom inn på utfordringene rundt handlingsregelen, skjedde det i langt mer moderate former, mener porteføljeforvalteren.

- Norges Bank kunne gjerne gjentatt synet på handlingsregelen, selv om forslaget umiddelbart ble skutt ned. Temaet er såpass viktig for norsk økonomis virkemåte at det ikke bør være sånn at man bare legger ballen død, selv om noen ønsker det, sier Chen.

- Hva var det viktigste budskapet i talen?

- Nok en gang benytter sentralbanksjefen årstalen til å ta opp viktige økonomiske spørsmål. Det viktigste budskapet var vel hvordan norsk økonomi kan være forberedt på dårligere tider. Selv om det ikke er mørke skyer i horisonten i dag, er det i gode tider at man gjør seg robust og forebereder seg på dårlige tider. Vi er altså blitt mer sårbare, spesielt med tanke på den kraftige gjeldsveksten i husholdningene. Et viktig budskap er derfor annonseringen av virkemidlene, altså en motsyklisk kapitalbuffer for bankene. Med andre ord kan Norges Bank heve boligrenten uten å heve styringsrenten, som ville fått kronen til å gå. Dette betyr rentedifferensiering samtidig som handlingsmønsteret i pengepolitikken ligger fast, sier Chen.

- Dueaktig
Han mener Olsen også kunne vist mer bekymring for gjeldsveksten og utviklingen i boligmarkedet.

- Men det de faktisk gjør er kanskje viktigere på dette området, sier Chen. Han viser til at forslaget om et motsyklisk kapitalbuffer, der bankene kan bli pålagt å sette av mer penger i gode tider, er rettet inn mot ubalansene som sterk gjeldsvekst og boligprisoppgang kan føre til i økonomien. Siden en slik kapitalbuffer vil påføre bankene økte kostnader, vil bankene kunne bli nødt til å sette opp sine utlånsrenter, selv om styringsrenten ikke øker.

- Dilemmaet mellom sterk krone og sterk gjeldsvekst har altså fått et nytt virkemiddel. Man kan med andre ord sette opp renten for husholdningene, uten å sette opp styringsrenten, påpeker Chen

Mot euro svekket kronen seg fra rundt 7,34 til 7,40.

- Markedet tolker talen dueaktig, at sentralbanken trolig vil skyve på oppgangen i styringsrenten ved neste rentemøte og at sentralbanken vil bruke andre virkemidler enn stryingsrenten til å tøyle gjeldsveksten i Norge, sier Chen.

Les alt om talen her:

- Urovekkende

<b>Dette er sentralbanksjefen mest redd for</b>

Les andre makroøkonomers reaksjoner på årstalen her:

<b>- Dette har jeg jattet om i lang, lang tid</b>

<b>- Vi produserer ikke mer enn for 5 år siden</b>

<b>- Norsk økonomi kan gå på en alvorlig smell</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.