- Det er tegn i tiden som underminerer lederskap, men nå som globaliseringen skjer for alvor krever det store omstillinger - og en sterk ledelse. Min tese er imidlertid at ledernes handlingsrom har blitt mindre enn før, sa BI-rektor Tom Colbjørnsen i et foredrag på Amestodagen i Oslo i ettermiddag.

For mens lederne nå er ansvarlig for det meste på arbeidsplassen, innsnevres styringsretten deres, peker han på.

- Får en ansatt ekteskapsproblemer, ja da er det sjefens feil. Eller hvis man får et alkoholproblem. Her om dagen leste jeg at du til og med kan skylde på sjefen hvis du er sliten etter ferien! Ledere presses inn i en tilretteleggerrolle - det jeg kaller "curlingledelse", sier Colbjørnsen.

- Ledere må ha autoritet
Et godt eksempel på "curlingledelse" er regjeringens plattform for ledelse i Staten, forklarer han.

- Her er ledere alene ansvarlige for at medarbeidere lykkes, det stilles utydelige krav til medarbeidernes ansvar for egen jobb, og ledere og fagforeninger er likeverdige parter. Dessverre er dette en del av tidsånden. Men den globale utviklingen krever tvert imot ledere med autoritet. Styringsretten er helt nødvendig for å gjennomføre beslutninger, mål og bidra til omstilling, mener BI-rektoren.

Det må være basis for lederrollen fremover, ifølge Tom Colbjørnsen.

- Og pass for all del på å ikke få medarbeiderne dine mot deg. Det har jeg fått på BI noen ganger, og da har du ikke rare sjansen. Husk at hvordan du gjennomfører ting, å kjøre prosessen riktig, er viktigere enn selve beslutningen som fattes. En god prosess utvider lederens handlingsrom. Er ikke prosessen god nok, må du regne med å få stormen i trynet, sier Colbjørnsen.

Han er ikke ukjent med kritikk. For noen få dager siden stupte Handelshøyskolen BI på Financial Times´ kåring over de beste siviløkonomutdanningene i Europa. Samme dag gikk førsteamanuensis Peggy Brønn ut i DN.no og kritiserte Colbjørnsens iver etter å klatre på rankinglistene.

Les mer her:
BI stuper i fersk kåring
Frustrert over BI-rektors ranking-iver
- BI-strategien ligger fast

Ikke Gekko, men...
- "Musikalitet" og "klokskap" er viktig i forhold til medarbeiderne, men samtidig krever omstillinger at lederen tør å utfordre de ulike agendaene som er i spill. Den balansen er viktig. Jeg sier ikke at man skal være helt Gordon Gekko, men lederens mål er ikke å få venner for livet heller. Av og til må man stå imot, sier Tom Colbjørnsen.

Hierarki har han stor sans for.

- Jeg har virkelig sans for hierarkiet, det må jeg si. Hierarkiet må ikke ødelegges. I en bedrift må man ha respekt for styringslinjene, og så må man huske på at medvirkning ikke er det samme som medbestemmelse. Personer uten ansvar bør ikke gis myndighet til å delta i den endelige beslutningen. Hør hva fagforeningen synes underveis, men de har ikke noe i ledergruppen å gjøre. Rollene må defineres tydelig, mener Colbjørnsen.

Ledere bør også forsikre seg om støtte hos sine overordnede før kontroversielle beslutninger tas, mener han.

- Det er tilnærmet umulig for ledere å gjennomføre beslutninger dersom overordnede stadig lar seg påvirke av motkrefter. Et problem er at varslingsinstituttet kan misbrukes i personlige agendaer - når ansatte vil "ta" en leder. Det er litt skummelt. Når det går så langt at styret feiger ut og iverksetter privat gransking, da er du i grunnen ferdig som leder, sier Tom Colbjørnsen.

"Følelsestyranniet"
En siste måte å "ta" ledere på, er "krenkelsestyranniet", ifølge BI-rektoren.

- Hvor langt strekker lederansvaret seg for medarbeidernes opplevelser og følelser? Det er ganske heftig å leve opp til alle kravene! "Jeg føler meg krenket" kan en ansatt si om lederen sin. Etter min mening bør ledere måles på handlinger og resultater - ikke på medarbeidernes følelser. For følelser og opplevelser er avhengig av svært mange ting utenfor arbeidsplassen, sier Colbjørnsen.

- Som autoritetsobjekter får ledere litt mer av alt: Av og til kan du få mer ros enn du fortjener, men du får også mer av det negative. Det er tegn i tiden til at følelsestyranniet tar litt av, sier Tom Colbjørnsen.

Les også: - De skarpeste hodene jobber ikke for deg

<b>BI-rektor vil hjelpe "fomlete" gutter</b>

Diskuter saken!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.