– Jeg synes det er litt lite utfordrende å «bare» være ansatt. Jeg vil styre selv, sa Hedda Molteberg Nilsen til DN for fire år siden. Da hadde hun lagt fra seg «flink pike»-holdningen, som hun sa, og startet sin egen advokatvirksomhet, kun halvannet år etter hun fikk advokatbevilling.

Nå har hun drevet Advokatfirmaet Molteberg Nilsen på Vinderen i Oslo siden 2014. Etter å ha drevet firmaet alene de første tre årene, kun avlastet av traineer, ansatte hun i fjor advokatfullmektig Marie Ruud (31).