Har hjemmekontoret satt likestillingen og kvinners karriere tilbake i tid?

Det er bekymringen til Oslomet-rektor Curt Rice, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) og advokat Ramborg Elvebakk, som torsdag møttes til samtale om korona sett i et kjønnsperspektiv.

Panelsamtalen ble arrangert av DN