Frem til forsommeren ble det sett på som svært sannsynlig at den amerikanske sentralbanken (Fed) ville foreta den første renteøkningen siden finanskrisen i september. Dette skjedde ikke og utviklingen i Asia – og spesielt Kina - de siste månedene kan ligge bak.

Svak bedring i Kina

Etter prisfall på det kinesiske boligmarkedet viser de siste statistikkene for august en svak prisvekst på i gjennomsnitt 0,3 prosent fra juli til august måned. Sammenlignet med i fjor har eiendomsprisene falt med 2,3 prosent.

Det var en økning i prisene i 35 av de 70 byene som inngår i oversikten. Dette er fire flere byer med prisøkning enn i juli. I 25 av byene falt boligprisene. Aktiviteten i boligmarkedet er nesten på samme nivå som i 2013 – et rekordår for Kina.

Kinesiske myndigheter har svart med fem rentekutt siden i november 2014 og den lavere renten har ført til økt aktivitet i eiendomsmarkedet. Fra september er reservekravet til bankene blitt redusert, noe som gjør at de har mulighet til å tilby flere lån.

Dette er fjerde måned med en prisvekst. Det er fortsatt mange millioner ubebodde boenheter i Kina – spesielt i de mellomstore byene som Lanzhou og Harbin. Ved utgangen av august var det over 420 millioner kvadratmeter med usolgte boliger i Kina, ifølge National Bureau of Statistics.

Den økonomiske veksten i Kina i år forventes å bli den svakeste på nesten 25 år.

Kina-dramatikk

Markedsuroen slo til for fullt i månedsskiftet mai/juni da det kinesiske aksjemarkedet falt kraftig i løpet av kort tid. Dette kom etter at nøkkelindeksene ved de børsene hadde mer enn fordoblet seg på under ett år.

Eksperter mener at utviklingen i Kina de siste månedene er en av hovedårsakene til at Fed ikke satte opp renten.

«I den store sammenhengen er avgjørelsen om å fastholde renten på det samme nivået et tegn på at den globale økonomien og den amerikanske økonomien presterer dårligere enn tidligere anslått», skriver markedsanalytiker Angus Nicholson hos finansinstitusjonen IG i en rapport.

I den offisielle uttalelsen etter rentemøtet skriver sentralbanken at de «overvåker utviklingen internasjonalt».

«Det er ingen tvil om at det dramatiske fallet i de kinesiske aksjemarkedene og den uventede devalueringen av den kinesiske valutaen var et glohett tema på det siste møtet i Jackson Hole. Fed bemerket at den globale utviklingen kan begrense aktiviteten og føre til ytterligere press på inflasjonen», skriver Nicholson.

Usikkert for verdensøkonomien

Sjefmarkedsstrateg for JPMorgan Asset Management i Asia mener at signalene fra Fed fra tidligere i år på hva de så etter i den amerikanske økonomien, burde ha ført til en renteøkning.

Tai Hui tror Fed ble skremt og «blinket».

«Til syvende og sist har ingenting endret seg vesentlig de siste månedene. Det er lavt inflasjonspress, arbeidsmarkedet er bedre, den økonomiske veksten gjør det også bedre. Det er åpenbart at Kina har spilt inn her, men en svak kinesisk vekst har ikke kommet som en overraskelse på meg. Kina burde i seg selv ikke være en viktig begrunnelse», sier han til Bloomberg TV.

USAs sentralbanksjef Janet Yellen sa på en pressekonferanse at de internasjonale utsiktene er blitt mer usikre.

- Jeg tror avgjørelsen vil være positiv for markedene. Men volatiliteten vil holde seg høy da markedene – og Fed – må få bekreftelse på at den amerikanske økonomien er i stand til å motstå den negative effekten fra den globale økonomien, sier global markedsstrateg Yoshinori Shigemi til Reuters.

Markedene

Det er en svak oppgang ved de fleste asiatiske aksjemarkedene etter den amerikanske beslutningen om å ikke endre renten. Unntaket er Tokyo-børsen, hvor finanssektoren og eksportørene drar aksjemarkedet lavere. Den japanske yenkursen har styrket seg svakt etter rentemøtet.

Hong Kong-dollaren er direkte knyttet til amerikanske dollar. Beslutningen om å ikke sette opp renten blir sett på som positivt for eiendomssektoren i byen, som allerede er blant verdens dyreste.

- Dette vil gi Hong Kong-aksjer en kortsiktig vitamininnsprøyting. Jeg tror investorer kan velge å ha en overvekt på rentefølsomme aksjer som eiendomsselskaper i Hong Kong, sier analytiker Daniel So hos CMB International Securities til CNBC Asia.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.


Les også: Amerikansk rentefrys sendte japanske aksjer ned

 
- De biter seg litt i halen  

Om Kina: - Har gått baklengs som en full edderkopp
 

morten.iversen@dn.no