Partiene har ulike begrunnelser for hvorfor de vendte tommelen ned da energi- og miljøkomiteen torsdag avga innstilling om saken.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er først og fremst kritiske til selve prosessen, mens Venstre, KrF, SV og Miljøpartiet De Grønne i tillegg ønsker en ny og strengere definisjon av hvor isen i Barentshavet går.

Spørsmålet er politisk betent fordi samarbeidsavtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre sier klart nei til oljevirksomhet ved iskanten.

– Stortinget slår nå fast at grensene for iskanten slik de er nedfelt i forvaltningsplanen fra 2011 fortsatt gjelder. Flere av blokkene i 23. konsesjonsrunde nord for denne grensen og er dermed utelukket for petroleumsvirksomhet, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Ber Sundtoft tenke seg om

I den oppdaterte beregningen fra regjeringen trekkes iskanten nord for alle tildelte blokker i den omstridte 23. konsesjonsrunden. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) mener komiteens beslutning er uproblematisk.

– At Stortinget sender saken tilbake endrer ikke det faktiske forhold at isen i Barentshavet har trukket seg nordover, sier Sundtoft.

– Vi har beholdt samme definisjon som tidligere, men brukt oppdaterte tall som strekker seg fra 1985 til 2014, tilføyer hun.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås er tilfreds med at regjeringen nå får meldingen i retur.

– Regjeringen mislyktes i sitt forsøk på å flytte iskanten for å bore etter mer olje. Nå er det på tide at regjeringen tenker seg grundig om og rådfører seg grundig med sine støttepartier Venstre og KrF, sier Holmås til NTB.

– Dårlig håndverk

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen mener regjeringen og klimaministeren har begått dårlig politisk håndverk.

– Det er bra at Stortinget sender den tilbake. Neste helhetlige revidering av forvaltningsplanen må baseres på miljøfaglige råd og høringer, sier Hansen til NTB.

I regjeringens melding er iskanten definert som områder der sannsynligheten for sjøis i april anslås til minst 30 prosent. Arbeiderpartiet ønsker ikke en ny og strengere definisjon nå, men går inn for at spørsmålet besvares på nytt i forbindelse med den ordinære rulleringen av forvaltningsplanen i 2020.

Hansen understreker at rammene for den 23. konsesjonsrunden er lagt i Stortingets vedtak om åpning av Barentshavet sørøst og framholder at utlysningene står ved lag.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mener torsdagens beslutning må få følger for hvor oljeindustrien tillates å bore.

– Dette er et klokkeklart signal til regjeringen om at de ikke har frie tøyler i oljepolitikken, sier han.

Miljø-glede

– Sundtoft har prøvd seg på en uakseptabel omgåelse av forvaltningsplanen. Nå har Stortinget sagt klart fra om at den ikke kan endres når statsråden og oljeindustrien føler for det. Dette er en stygg ripe i lakken for Sundtoft, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Helga Lerkelund i Naturvernforbundet sier organisasjonen nå forventer at de nordligste oljeblokkene trekkes tilbake, noe Greenpeace helt og fullt slutter opp om.

– Vi reagerer sterkt på Sundtofts forsøk på å flytte iskanten, slik at regjeringen kan åpne for oljevirksomhet lenger nord i Arktis enn noen gang før, sier leder Truls Gulowsen.

Les også:
Ny «hemmelig» superbrems utviklet i Sverige
Sylvia Brustad slutter i Aker
- Ifjor kom det som et sjokk
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.