Dyr og planter i Europa har det ikke godt, skriver ing.dk.

EUs mål om å bremse tapet av dyre- og plantearter kommer ikke til å lykkes, viser nemlig en ny rapport fra Det Europeiske Miljøbyrået (EEA) som tegner et dystert bilde av artenes fremtid.

Ifølge rapporten vil det bli nærmest umulig for EU å bremse tapet av biomangfold innen 2020. Det skyldes først og fremst utbredelsen av byer og landbruk samt arter som av mennesket, bevisst eller ubevisst, er flyttet fra deres naturlige leveområder til steder der de fortrenger andre arter.

Hele 60 prosent av alle beskyttede arter i Europa er ifølge rapporten i  en så dårlig bevaringsstatus at de kan risikere å forsvinne helt. Det samme gjelder for beskyttede naturtyper, der 77 prosent av disse står i fare for å miste sin biologiske verdi.

- Våre analyser viser at europeiske politikere har taklet mange miljøutfordringer i årenes løp. Men den viser også at vi fortsatt ødelegger de naturlige systemer som opprettholder vår velferd, sier EEAs administrerende direktør Hans Bruyninckx i en pressemelding.

- Leverer livsviktige økosystemtjenester til oss

Danske Frank Wugt Larsen, som har doktorgrad i biomangfold og er prosjektmanager hos EEA, sier til ing.dk, at problemet med fallende biomangfold ikke kan løses isolert.

- Vi kan ikke nøye oss med å bare beskytte enkelte arter, vi må ta disse hensynene til naturen inn i ulike politikkområder som energi, transport og landbruk. Og selv om vi går i den retningen så kommer miljøhensyn nå til slutt i prosessen, sier han og poengterer at vekst oftest står øverst på dagsorden i et EU som fortsatt kjemper om å komme ut av finanskrisen.

Wugt Larsen sier at selv om vi ikke direkte vil merke at enkelte arter forsvinner, så er alle arter med på å understøtte våre økosystemer som leverer livsviktige, og gratis, økosystemtjenester til oss.

- Det handler derfor ikke bare om å passe på naturen, det handler også mye om at vi som samfunn trenger frisk natur. Vi tar i høy grad dens gratis ytelser for gitt, sier Frank Wugt Larsen.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:  - Den største naturkatastrofen vi har vært i nærheten av
 

Setter 12.000 års stabilitet i fare

Antall ville dyr i verden har falt kraftig  


Livet på jorden