Morten Angelil ble i Oslo tingrett dømt for grovt skattesvik, men frikjent for ulovlig innsidehandel i Eltek, det børsnoterte selskapet han var sjef for. Dommen falt i november 2012. Angelil anket skattedelen av saken, men det fikk ikke Økokrim med seg før fristen var utløpt.

Etter juridiske basketak fikk Økokrim anke innsidedelen av saken. Men da trakk Angelil sin anke, og dermed falt Økokrims motanke bort. Tingrettsdommen ble dermed rettskraftig.

Neste trekk fra Angelil var å begjære skattesaken gjenopptatt. På den måten håpet han å bli frikjent i skattesaken samtidig som innsidedelen av saken ikke ble behandlet på nytt og frifinnelsen ble stående.

Sluttstrek
Men Gjenopptakelseskommisjonen mente det ikke var grunnlag for en ny runde i retten og begjæringen om gjenopptagelse ble ikke tatt til følge, ifølge kommisjonens kjennelse fra 22. januar i år.

Angelils advokat sier følgende i en pressemelding:

«Morten Angelil tar til underretning at Gjenopptakelseskommisjonen i sin avgjørelse av 22. januar 2014 ikke har villet tillate at Morten Angelil får gjenoppta den fellende delen av Oslo tingretts dom av 13. november 2012. Morten Angelil vil derfor sone straffen og betale den idømte boten».

«Morten Angelil er svært skuffet over at Gjenopptakelseskommisjonen ikke har villet tillate at domstolen på ny prøver den utmålte straffen basert på korrekt jus og korrekt faktum, slik dette fremkommer i dommen i den sivile skattesaken og i skattevedtaket, som begge kom etter Oslo tingretts dom».

- Det var i tråd med det vi mente var riktig. Vi er enig i avgjørelsen fra kommisjonen, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

Dermed er det satt sluttstrek for saken.

Angelil er da endelig frikjent for to tilfeller av ulovlig innsidehandel, men dømt for ikke å ha oppgitt åtte millioner kroner i aksjegevinster til beskatning og en samlet utenlandsformue på 15 millioner kroner i årene 2001 til 2006. Dommen lyder på ett år og seks måneders fengsel, hvorav seks måneder betinget. To måneder i varetekt kommer til fratrekk. Det innebærer nye ti måneder bak lås og slå.

Endret standpunkt
Årsaken til at Angelil ønsket saken gjenopptatt var at skattemyndighetene hadde endret standpunkt. Angelil mente at hans fremførbare underskudd – som skattemyndighetene først nektet ham å benytte – skulle kunne benyttes i beregning av inntekten som var unndratt fra beskatning. Hvis han fikk benytte dette underskuddet, ville størrelsen på skattesviket blitt null, og følgelig burde dommen blitt redusert, var argumentasjonen.

Dette argumentet var ikke kommisjonen enig i.

Les også:
Angelil kan bli frikjent etter Økokrim-tabbe

Morten Angelil dømt for grovt skattesvik

Les også på DN.no:

Siv Jensen: Tre tegn på at det snur i Norge (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.