Boligprisene i Norge steg 1,6 prosent fra juli til august, og prisene er nå 2,3 prosent høyere enn i samme periode ifjor, viser tall som eiendomsmgleebransjen la frem onsdag.

Les sakene:

Svakeste boligprisoppgang på syv år

- Boligmarkedet skal oppover  

- Boligprisene falt gjennom høsten i fjor, men har fra og med februar vokst ganske jevnt. Med en stabil inntektsutvikling og utsikter til et fortsatt lavt rentenivå ligger det an til en moderat boligprisvekst, noe over inflasjonen, også fremover. Boligprisveksten gjennom siste halvår og utsikter til fortsatt økning bidrar til å sette litt mer fart i boligbyggingen i tiden som kommer, skriver Statistisk sentralbyrå i prognoserapporten «Økonomiske analyser», som legges frem idag.

NETTMØTE OM BOLIGMARKEDET TORSDAG KLOKKEN 11.00: Send inn dine spørsmål allerede nå ved å trykke på denne lenken.

På kort sikt påvirkes boligprisene av endringer i husholdningenes forventninger til utviklingen i både egen og landets økonomi. Fra slutten av fjoråret har husholdningene blitt mer optimistiske.

- Det gir positive, om enn beskjedne, impulser til boligprisveksten høsten 2014 og inn i 2015. Med en jevn vekst i husholdningenes disponible realinntekter og stimulans fra økt kreditt venter vi at boligprisene stiger med 2,5 prosent i 2014, skriver SSB i rapporten.

Fortsatt vekst i realinntektene og tiltakende kredittvekst til husholdningene vil sammen med lavere realrenter bringe årsveksten i boligprisene opp i underkant av fire prosent i 2015, ifølge rapporten.

Sjekk renteprognosene:
- Lave renter i minst tre år  

- Deretter venter vi at veksttakten reduseres til om lag tre prosent i 2016 og 2017. Realboligprisene ligger med dette an til å bli om lag uendret i 2014, mens de vokser med 1-2 prosent i resten av prognoseperioden, skriver SSB.

Slik tror SSB boligprisene skal utvikle seg fremover, prosentvis endring fra året før:

Slik så SSBs prognoser ut i juni, prosentvis endring fra året før:

Slik så SSBs prognoser ut i mars, prosentvis endring fra året før:

 

Boliginvesteringene har en direkte effekt på boligprisene og et fortsatt høyt nivå på investeringene fremover bidrar til å dempe boligprisveksten.

- På kort sikt venter vi at boliginvesteringene vil ta seg litt opp i andre halvår i 2014, men de blir som årsgjennomsnitt om lag 2,6 prosent lavere enn i 2013. Stimulert av økte realboligpriser anslår vi veksten i boliginvesteringene til vel fem prosent i 2015 og 2016, skriver SSB.

 

SSB gir ut rapporten «Økonomiske analyser» om konjunkturtendensene for Norge og utlandet seks ganger i året. Prognosene for norsk økonomi oppdateres fire ganger i året.

Les også:
Dette kan sette en stopper for boligprisveksten  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.