Boligprisene økte kraftig gjennom 2015 og frem til april i år, men Statistisk sentralbryå regner med at virkningene av svake konjunkturer med relativt høy arbeidsledighet og svak reallønnsutvikling i en tid fremover vil dominere over rentenedgangen, slik at boligprisene kan komme til å falle i andre halvår når man justerer for normale sesongvariasjoner.

Det skriver Statistisk sentralbyrå i prognoserapporten «Økonomiske analyser» som legges frem torsdag.

Les mer fra rapporten:
SSB kutter kraftig i vekst-prognosen for Norge

Men avmatningen i boligprisene i andre halvår 2016 forventes avløst av ny boligprisvekst i årene deretter:

Markert oppgang i 2017

- Gradvis økt inntektsvekst og kanskje enda litt lavere boliglånsrenter, samtidig som det synes ganske sikkert at de vil forbli lave lenge, kan få den markerte boligprisveksten tilbake igjen i 2017 og de to neste årene, skriver SSB.

Bak tallene for landet som helhet har det i lang tid skjult seg store regionale forskjeller i boligprisutviklingen med sterk prisvekst i Oslo og prisfall i Stavanger, påpeker SSB.

Siste 12 måneder har boligprisene steget 10,5 prosent i Oslo, mens de har falt 7,2 prosent i Stavanger, viste Eiendom Norges april-rapport.

Slik ser SSBs prognoser ut 2. juni:


Slik så SSBs prognoser ut 10. mars:

 

Uendrete boligpriser fra april og ut året vil gi en boligprisvekst som årsgjennomsnitt på 5,8 prosent i 2016, ifølge Eiendom Norges statistikk.

- Det er nær tre prosentpoeng høyere enn beregnet ut fra SSBs boligprisstatistikk basert på tallet for 1. kvartal, skriver SSB.

SSB har lagt til grunn at husholdningene fortsatt vil vurdere de økonomiske utsiktene som svake gjennom hele 2016, og at forventningsindikatoren holder seg nær uendret ut året. Stigningen vil først komme i 2017, i takt med at konjunktursituasjonen bedres, ifølge rapporten.

Realprisoppgang hvert år

Med klart høyere vekst i husholdningenes disponible realinntekter og vedvarende lave realrenter, venter SSB at boligprisveksten blir opp mot 6 prosent i 2017 og 2018, men at den avtar til litt over 4,5 prosent når rentene øker i 2019.

- Når vi korrigerer for prisstigningen, svarer dette til 1,5 prosent oppgang i realprisen for boliger i 2016 og en gjennomsnittlig årlig realprisoppgang på litt over 3 prosent i resten av prognoseperioden, skriver tallknuserne i rapporten.

Eksempel: En bolig som kostet tre millioner kroner ved inngangen til 2016, og som følger SSBs prognoser, vil koste 3,67 millioner kroner ved utgangen av 2019.

Enda lavere rente

Styringsrenten er rekordlav og SSB venter at Norges Bank setter den ned med ytterligere 0,25 prosentpoeng høsten 2016.

- Typiske boliglånsrenter kan da komme ned fra 3,2 prosent som årsgjennomsnitt i 2015 til knappe 2,5 prosent i 2017 og 2018. Vi legger til grunn en liten økning i styringsrentene i 2019 slik at boliglånsrentene vil nærme seg 3 prosent i slutten av 2019, skriver SSB i rapporten.

Eiendom Norge legger frem den landsomfattende boligprisstatistikken for mai fredag 3. juni klokken 11. Se tallene først på DN.no!

Les også:
- Fremover venter vi en kraftig prisøkning i Oslo-området

Frykter boligprisene i Oslo stiger mer enn 20 prosent på to år

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.