Boligprisene steg 1,0 prosent i mars sammenlignet med februar, viser boligprisstatistikken som er utarbeidet av analysesbyrået Econ Pöyry på vegne av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmegler-foretakenes forening (EFF).

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene også 1,0 prosent høyere enn i februar. Det betyr at den underliggende prisutviklingen dermed er positiv. Det at den faktiske og den sesongkorrigerte prisendringen er like store betyr at prisutviklingen i mars er som i en gjennomsnittsmåned.

Prisveksten skulle vært sterkere
- Marstallene viser at markedet i stor grad har stabilisert seg. Markedet er både edruelig og nøkternt. Samtidig erfarer vi at det er flere kjøpere enn selgere, og at kjøperne bruker god tid på å finne den riktige boligen. Det bekreftes både av det lave utskuddet av boliger og den relativt korte formidlingstiden, sier advokat Torbjørn Ek, nestleder i EFF til DN.no.

Han mener at man basert på boligbarometertallene skulle en trodd at prisveksten skulle vært sterkere.

DN.no/kalkulator:
Sjekk her hvor mye du kan låne

Så mye dyrere blir lånet

- Edrueligheten som preger markedet er kanskje også et utslag av usikkerhet. Selv om vi i Norge er godt skjermet fra finanskrisen så påvirkes markedet av det som skjer internasjonalt akkurat nå. Det er nå et spørsmål om demningen brister eller om aktivitetsnivået og prisnivået fortsetter sideveis, sier Ek.

Les også:Sjekk boligprisene der du bor

Tidenes høyeste kvadratmeterpris
Boligprisene er nå 10,7 prosent høyere enn i mars 2009, og 3,3 prosent høyere enn i august 2007, som var toppmåneden før nedgangen som varte til i november 2008 begynte.

Nå er gjennomsnittlig kvadratmeterpris 25.500 kroner.

Korrigert for inflasjonen er prisene nå 5,5 prosent lavere enn de var i august 2007.

Så langt i 2010 er gjennomsnittprisen 6,3 prosent høyere enn gjennomsnittprisen i 2009.

Eneboliger mest opp
Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene fra februar til mars:

I mars ble det formidlet 5.675 boliger mot 5.586 boliger (februartallene er revidert opp fra 4.804) måneden før.

I mars 2009 ble det solgt 6.068 boliger.

Statistikken er produsert 2-3 dager før månedsslutt. Antall formidlede boliger pleier å stige 15-20 prosent når statistikken revideres måneden etter. Om vi legger det til grunn, og plusser på 20 prosent på de foreløpige omsetningstallene for mars ble det omsatt 6.810 boliger i mars.

Mye raskere salg
Gjennomsnittlig formidlingstid var 28 dager i mars, 10 dager mindre enn i februar, og 16 dager mindre enn i mars 2009.

Med formidlingstid menes antall dager fra boligen er annonsert på Finn.no til den er registrert som solgt.

Nå er det 12.460 usolgte boliger i Finn.nos database, mot 12.375 i februar. I mars 2009 var det 16.611 boliger til salgs.

Les også: - Klart det blir underskudd på boliger

Boligprisfall i mars

Kjøpte dobbel Tjuvholmen-luksus

Futt i husbyggingen

Har euforien i boligmarkedet lagt seg? Hvor skal boligprisene nå? Diskuter saken! (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.