Tor Olav Mørseth

Tor Olav Mørseth, administrerende direktør i Digital Norway