Ola Kvaløy

Dekan og professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Vi trenger mer midlertidig ansettelse i offentlig sektor

Dårlig ledelse koster samfunnet dyrt. Mer bruk av åremålsstillinger i offentlig sektor er veien å gå.

Publisert: Oppdatert:

Elever fra en god grunnskole har større sannsynlighet for å fullføre videregående skole, stå i jobb og få høyere lønn, skriver Ola Kvaløy.
Elever fra en god grunnskole har større sannsynlighet for å fullføre videregående skole, stå i jobb og få høyere lønn, skriver Ola Kvaløy. (Foto: Aleksander Nordahl)