I en stadig mer foranderlig verden søker vi det faste og trygge. Kanskje ikke overraskende da, at «midlertidighet» er noe vi vil til livs. For HR-direktørene i offentlig sektor er «antall ansatte i midlertidige stillinger» en måleparameter av øverste rang.