Innlegg: Nye regler for granskning vil måtte komme

Det norske varslingsinstituttet har neppe funnet sin endelige form. Til det er nok både kostnadene og tidsbruken for høy nå.

Politikere er avhengige av folks tillit. Mange vil derfor skjerme seg for unødig kritikk, og vegre seg for å gå inn i håndteringen av en kompleks varslingssak, skriver Ola B. Mannsåker.
Politikere er avhengige av folks tillit. Mange vil derfor skjerme seg for unødig kritikk, og vegre seg for å gå inn i håndteringen av en kompleks varslingssak, skriver Ola B. Mannsåker.Foto: Javad Parsa
Publisert 17. August 2021, kl. 18.01Oppdatert 17. August 2021, kl. 18.01