I innlegg i DN 6. mars «klargjør» Atle Sønsteli Johansens, leder av LOs juridiske avdeling, at ansiennitetsprinsippet ikke har veket en tomme. Dommen fremstilles nærmest som en seier for ansiennitetsprinsippet. Det grunn til å spørre om vi har lest samme dom.

Etter min oppfatning er dommen klar, god og nyttig – men ikke nyskapende. Fire viktige punkter bør vi likevel ha med oss:

  • LO har ikke nådd frem med sitt forsøk på å opphøye ansiennitet til noe mer enn det Hovedavtalen gir grunnlag for – ansiennitet er ikke en hovedregel. Høyesterett har satt sitt godkjenningsstempel på NHOs forståelse av Hovedavtalen slik den har ligget fast siden 1982.
  • I innlegget forsøker Johansen å nedtone dette ved å si at begrepsbruken «utgangspunkt» eller «hovedregel» ikke er avgjørende. Men Sønsteli Johansen hopper over at partene – og Høyesterett – faktisk presiserer hva det betyr at ansiennitet er et utgangspunkt – nemlig at ansiennitet er et moment som skal vektlegges, og at dette inngår i en totalbedømmelse, sammen med alle relevante forhold. Kanskje ikke helt uvesentlig?
  • LO anførte i Høyesterett at det «kreves momenter av en viss styrke» og «normalt … en klar forskjell i dyktighet og erfaring eller andre tungtveiende grunner» dersom ansiennitsrekkefølgen skal kunne fravikes. Høyesterett svarer: «Jeg er derfor ikke enig med … LO i at det kan utledes noen generelt formulert terskel for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen … utvelgelsen må bero på en totalbedømmelse.» Dette kan ikke sies klarere.
  • God saksbehandling er uhyre viktig i en nedbemanningsprosess. Dette visst vi allerede og det er ingen grunn til å være uenig. Svekket betydning eller status quo? Det kommer nok an på utgangspunktet man tar.

At ansiennitet ikke generelt har den betydning LO har ønsket å gi den, fremstår etter dommen lite tvilsomt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.