Nylig satte Dagens Næringsliv søkelys på au pair-ordningen. Vi er enig i at ordningen har sine svakheter, men vår erfaring er at de fleste au pairer trives godt – både i Norge og med vertsfamilien.

Lara Isabel Tuduri Berg
Lara Isabel Tuduri Berg

Det inntrykket sitter vi igjen med etter å ha besvart over 6000 henvendelser ved Caritas au pair-senter som ble opprettet i 2017. Vi veileder både vertsfamilier og au pairer daglig, og møter au pairer på informasjonsmøter eller sosiale aktiviteter. Vi er tett på deres hverdag i Norge, både i problemer og gleder, og ser på nært hold hvor skoen trykker.

Det er bra ordningen debatteres. Det gir anledning til å løfte frem betydningen av å beskytte de sårbare. Likevel er ofte debatten for ensidig. Og den mangler en viktig stemme, nemlig au pairene selv.

Ut fra medienes dekning av au pair-ordningen fremstår det som at dårlig behandling og utnyttelse er regelen. Vårt inntrykk er noe annet.

Vi møter au pairer som forteller om gode opplevelser, nye erfaringer og vennskap, og nye relasjoner både i og utenfor vertsfamilien. Og det å lære mer om Norge; om demokratiet, likestilling og familieverdier som kan være annerledes enn i hjemlandet.

Mange er ressurssterke, har høyere utdannelse og ønsker på linje med andre unge å få nye opplevelser og se andre deler av verden

De fleste au pairer i er i kontakt med kommer fra Filippinene, men også fra andre land i Asia, Latin-Amerika og Europa.

Mange er ressurssterke, har høyere utdannelse og ønsker på lik linje med andre unge mennesker å få nye opplevelser og se andre deler av verden. Denne virkelighetsbeskrivelsen kommer sjelden frem i mediene, men for mange vi møter er au pair-ordningen nettopp én av få muligheter til å virkeliggjøre denne drømmen.

Samtidig kan det å bo under samme tak med en ukjent familie være utfordrende, særlig i et nytt land med andre regler og systemer enn det man er vokst opp med. Det skaper et avhengighetsforhold mellom en ung au pair og en veletablert familie. Det samme gjelder for unge nordmenn som drar ut på en kulturutveksling som au pair i utlandet.

Au pairen er avhengig av vertsfamilien for oppholdstillatelse, lommepenger, kost og losji. Det setter au pairen i en potensielt sårbar situasjon. Siden 2017 har vi bistått i 240 mistrivselssaker, noe som utgjør cirka fire prosent av totale saker.

Det kan handle om alt fra au pairen som ikke opplever seg inkludert i familien og at det gis for mange arbeidsoppgaver, til uklarhet eller feil rundt utbetaling av lommepenger og andre godtgjørelser. Disse utfordringene løses stort sett gjennom dialog.

Det er også enkelte tilfeller av grov utnyttelse, noe som må tas på høyeste alvor. Men vår erfaring er at det heldigvis hører med til sjeldenhetene.

Det er viktig at reglene i au pair-ordningen overholdes. Det er også positivt at det finnes et sanksjonssystem gjennom en karanteneordning. Her blir vertsfamilier som bryter vilkårene midlertidig eller varig utestengt fra ordningen. Dette bidrar til å styrke au pairenes rettigheter og bevissthet ved brudd på ordningen.

Det er UDI som overvåker regelverket, og i 2020 var det 45 vertsfamilier som ble utestengt fra ordningen.

Selv om karantenesystemet fungerer, mener vi at det ikke er nok og at det er et behov for å forbedre au pair-ordningen. Vi ønsker:

  • tydeligere regelverk knyttet til lommepenger og beskatning
  • mer omfattende obligatorisk kursing for både vertsfamilier og au pairer for mer kunnskap, bevissthet og forventninger
  • reduksjon av gebyret på 8000 kroner for å bytte vertsfamilie, slik at au pairen lettere kan bytte familie heller enn å måtte forbli i en vanskelig situasjon

En tilsynsordning som kan fange opp utnyttelse av ordningen bør også vurderes.

Til tross for polemikken i debatten og utfordringene ved ordningen ønsker au pairene selv å beholde ordningen. Skal manglende evne fra myndighetene sin side være det som avskjærer dem fra muligheten til å reise til Norge?

Kanskje er nettopp det å forbedre ordningen til det beste for au pairene selv?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.