I debatt med Erna Solberg hos Civita 9. august sier Jonas Gahr Støre at vi trenger flere virkemidler for å få folk ut i jobb. Da er det et paradoks at Arbeiderpartiet og de rødgrønne vil demontere et virkemiddel som allerede virker for å få folk i arbeid.

Å innskrenke bemanningsbransjens og bedrifters adgang til innleie vil få negative konsekvenser, både for enkeltmennesker som ønsker arbeid, og for bedrifter som trenger rett kompetanse. Vi ønsker oss en forklaring på hva som er alternativet til innleie.

Maalfrid Brath
Maalfrid Brath (Foto: Luca Kleve-Ruud)

Norge har i dag rundt 150.000 arbeidsledige, samtidig som det finnes 70.000 ledige jobber. Det er altså ikke samsvar mellom den kompetansen som virksomhetene trenger, og de ferdighetene som arbeidssøkerne har. Og dersom det finnes samsvar, klarer ikke nok bedrifter og arbeidstagere å finne hverandre, slik at ledige jobber fylles.

Det er i dette gapet at innleie gjennom bemanningsbransjen er et viktig virkemiddel.

Innleie betyr at en arbeidstager er fast ansatt i bemanningsbransjen, som så leier personen ut til en virksomhet som kan ha et kortvarig eller spesialisert behov.

Fordi bemanningsbyrået er avhengig av å skaffe sine medarbeidere oppdrag, lønner det seg for byrået at medarbeiderne har relevant kompetanse. Derfor tilbyr mange bemanningsbyråer kursing og opplæring som er direkte relevant for arbeidslivet.

Vi bistår medarbeidere i å bygge rett kompetanse, og skaffer dem oppdrag hvor de får erfaring og nettverk.

I 2020 var 70.000 mennesker i sving gjennom bemanningsbransjen. 40 prosent av dem kom fra arbeidsledighet, 17 prosent fra skolebenken.

Innleie er ikke sosial dumping eller en trussel mot den norske modellen med faste stillinger

Av dem som får oppdrag gjennom Manpower, får 40 prosent fast jobb hos en oppdragsgiver i løpet av et år. Virkemiddelet virker.

Det finnes ingen sosiale eller politiske grunner til å begrense innleie. Innleie er ikke sosial dumping eller en trussel mot den norske modellen med faste stillinger. Bemanningsbransjen har siden 2005 stått for under to prosent av alle arbeidstimene i Norge. Andelen har vært stabil i 15 år.

Likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet sikrer dessuten at innleide i en bedrift skal ha minst like gode lønns- og arbeidsforhold som de ville fått dersom de hadde vært fast ansatt i bedriften som leier dem inn.

Og det er bedriftene, ikke den innleide, som betaler for våre tjenester.

Før de rødgrønne fjerner eller innskrenker muligheten til innleie, må de forklare hva som er alternativet for de 70.000 som nå har jobb gjennom bemanningsbransjen. Noen av dem jobber i bransjer med ujevn tilgang på oppdrag, for eksempel reiseliv, bygg og anlegg eller verftsindustrien.

Uten innleie vil de mest sannsynlig bli tilbudt midlertidige jobber når oppdragsmengden er stor, og de vil miste jobben eller bli permittert når det blir stille

Arbeiderpartiet må svare på om et slikt scenario er å foretrekke, fremfor at medarbeiderne er fast ansatte i et bemanningsbyrå som finner nye oppdrag til dem når det blir stille. Å tvinge bedrifter til å ha full bemanning til enhver tid, uavhengig av behov, vil åpenbart svekke eller ødelegge bedrifter, og kan ikke være en løsning.

Senterpartiet må svare på hvordan bønder skal skaffe sesongarbeidere eller avløsere uten adgang til innleie.

De rødgrønne må også svare på hva de kan tilby alle som ikke klarer å lande rett jobb på egen hånd. De må svare på hvorfor Nav, som er finansiert med skattebetalernes penger, er en bedre løsning, når næringslivet er villig til å ta regningen.

Vi møter arbeidsledige hver dag, og det gjør alltid inntrykk. Som 57 år gamle «A» fra Tromsø. Hun mistet jobben da reiselivet stoppet opp. Hun hadde selv søkt mange jobber, uten hell. Det var bare reiseliv hun kunne, fryktet hun, og var redd hun var for gammel til å skifte bransje. Vi mente noe annet, fordi vi har over 50 års erfaring med å skaffe folk rett jobb. Vi tilbød henne fast ansettelse og fant oppdrag som regnskapsmedarbeider i en matbedrift.

Snart er arbeidsledigheten i Norge som før koronakrisen. Det er en seier for Norge at vi har fått folk tilbake i jobb. Vi har et mangfold av virkemidler som faktisk virker. Disse må vi bygge videre på, ikke bygge ned.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.