Jeg har snakket med noen av dem, og historiene de forteller er rystende. Kan det virkelig da være riktig at Oljefondet er en av selskapets største eiere?

Isaiah Thomas er 21 år gammel. I to år har han jobbet på et lager eid av netthandelgiganten Amazon i Bessemer, Alabama. På tross av sin unge alder har han ryggproblemer. Hver dag må han behandle mellom 500 og 1000 esker i timen. Han får ikke sette seg. Han får knapt pauser til å gå på toalettet. Lønna er 15 dollar i timen, på tross av at han hadde blitt lovet 19 dollar i timen. Amazon velger å ikke betale mer enn loven krever. I Alabama er det 15 dollar i timen.

Peggy Hessen Følsvik
Peggy Hessen Følsvik (Foto: Erlend Angelo/LO)

I juni møtte jeg Isaiah og flere av hans kolleger i Philadelphia på kongressen til AFL-CIO, LOs søsterorganisasjon i USA. AFL-CIO har 12 millioner medlemmer. De har svært få medlemmer i Amazon, på tross av at selskapet er USAs nest største arbeidsgiver. Det har Isaiah og noen av hans kolleger bestemt seg for å gjøre noe med. De har møtt stor motstand fra selskapet, som er eid av en av klodens rikeste menn.

Mens Jeff Bezos bruker penger på å dra ut i verdensrommet, må hans ansatte klare seg på lønninger som nærmer seg fattigdomsgrensen. Og når hans ansatte forsøker å organisere seg, sender selskapet politiet etter dem. Samme dag som jeg møtte Isaiah, ble politiet tilkalt for å vise bort ansatte som delte ut brosjyrer utenfor et Amazon-lager i Kentucky.

Oljefondet er den niende største investoren i Amazon, med en aksjepost som i desember i fjor var verd over 95 milliarder kroner. Amazon er Oljefondets fjerde største investering. Vi i LO mener Oljefondet i mye større grad må bruke sin eiermakt til å stemme for forandring i selskaper som Amazon. Blir ikke fondet hørt, bør det selge seg ut.

Det bør ikke være slik at selskaper som nekter organisering og utnytter sine ansatte på den måten som Amazon gjør, skal være en del av vår felles pensjonsformue. Vi vet av erfaring at investeringer i arbeidsstyrken og ryddige forhold i arbeidslivet er viktig både for de ansatte, og for å sikre mest bærekraft og verdiskaping.

Gjennom tiår med bevisst politikk har amerikanske politikere på høyresiden gått til angrep på arbeidslivet, og dermed anstendige lønninger for det store flertallet. Tilbake står millioner av arbeidende fattige, og en fagbevegelse med svekket oppslutning. De har færre muligheter for å ivareta medlemmenes interesser, mindre mulighet til å påvirke, sikre rettferdig fordeling og en mer demokratisk samfunnsutvikling.

Nå er heldigvis amerikansk fagbevegelse på offensiven. Fagforeningsaktivisten Christian Smalls mistet jobben i Amazon i et forsøk på å organisere sine kolleger på lager i New York. I Starbucks har antall organiserte kafeer økt fra null til 200 siden desember i fjor. Det er fortsatt et godt stykke igjen til alle 15.000 kafeene i USA er organisert, men det er en god start. Også i Apple har ansatte organisert seg.

Med så omfattende motstand som arbeidstagerne møter i det amerikanske arbeidslivet, blir eiermakt og hva eierne sier på generalforsamlinger viktig. Stemmer de for å anerkjenne fagforeninger? Stemmer de for ansatterepresentanter i styrene? Gir de klare signaler om viktigheten av anstendige arbeidsforhold og anerkjennelse av organisasjons- og forhandlingsrett?

Oljefondet har oppsummert hvilke forventninger det har til sine selskapers respekt for menneskerettigheter i et eget dokument. Nå har det laget et nytt dokument om forventningene til selskapenes respekt for arbeidstagerne. Vi forventer at disse dokumentene blir brukt og fulgt opp.

Vi forventer også at Oljefondet med dette uttrykker en krystallklar og reell respekt for, og støtte til, arbeidstagernes organisasjons- og forhandlingsrett. Uten dette er selskapenes søkelys på «human kapital», som de kaller sitt nye forventningsdokument, ganske tomme.

Kartlegginger den globale fagforeningssammenslutningen UNI-Global har gjennomført viser at Oljefondet altfor sjelden støtter opp om arbeidstagerinteresser på generalforsamlinger. Slik kan vi ikke ha det.

Det arbeidet Isaiah Thomas og hans kolleger gjør fortjener å bli heiet frem, ikke bare av oss i fagbevegelsen, men også av selskapets ledelse og eiere. Vi er alle – gjennom Oljefondet – blant eierne i Amazon.

Med nesten en million medlemmer i LO har vi altså rundt en million deleiere i Amazon. Da mener jeg det er på tide at vi nå bruker vår eiermakt og presser frem endring. Ikke bare i Amazon, men i alle selskaper som utnytter sine ansatte.

Amazon er den fjerde største investeringen til Oljefondet. Blir ikke fondet hørt, så bør det selge seg ut

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.